Publikasjoner av Per Mangset

Internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for norsk kunstnerpolitikk Notat 13.01.2020
Kunst og makt Rapport 13.05.2013
En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? Rapport 03.05.2013
Demokratisering av kulturen? Notat 12.01.2012
Teater som fag, kall og yrke Rapport 01.11.2011
Nytt nordisk kultursamarbeid Rapport 03.05.2011
Frihet og forutsigbarhet Rapport i ekstern rapportserie 07.06.2010
Kunstnere i byråkratisk jernbur? Rapport 01.03.2010
Kunstnernes aktivitet, arbeids- og inntektsforhold, 2006 Rapport 02.07.2008
Unge skuespillere på et kunstfelt i endring Arbeidsrapport 01.05.2004
Mange er kalt, men få er utvalgt Rapport
Ungdom i reiselivsmiljø Arbeidsrapport
Dårlige erfaringer? Arbeidsrapport
Norsk kulturpolitikk i EF Rapport
Publikum ved Huldreheimen museum i Bykle Arbeidsrapport