Publikasjoner av Per Mangset

An account of the academic institutionalisation of cultural policy research. A Nordic perspective. Artikkel 03.02.2020
Armlengdesprinsippets historie og praksis i nordisk og internasjonal sammenheng Foredrag 22.02.2017
Kulturinstitusjoner og deres legitimitet Artikkel 22.01.2017
Når inntektene uteblir Artikkel 19.10.2016
Kunstnerpolitikk og kulturøkonomi i Norge og Sverige Foredrag 09.02.2016
Hvorfor blir norske kunstnere fattigere? Foredrag 02.12.2015
Kunstneres lave inntekter henger nært sammen med at de blir stadig flere Artikkel 10.02.2015
ICCPR 2014 - Concluding remarks Foredrag 12.09.2014
Le « Cartable culturel », un programme ambitieux d’accès à la culture dans les écoles norvégiennes Artikkel 06.07.2014
Skal alle med? Foredrag 30.01.2014
Om armlengdeprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk Foredrag 22.01.2014
Kan kunstnerpolitikken redde kunstnerne fra fattigdomsfellen? Foredrag 17.10.2013
Sentrale utviklingstrekk nasjonalt og regionalt i det profesjonelle kunstlivet. Foredrag 24.04.2012
Forskerperspektiver på det sosiale og det estetiske Foredrag 07.01.2010
Kulturelt entreprenørskap – nye muligheter i nedgangstider? Foredrag 03.07.2009