Publikasjoner av Per Mangset

An account of the academic institutionalisation of cultural policy research. A Nordic perspective. Artikkel 03.02.2020
Internasjonalt sammenlikningsgrunnlag for norsk kunstnerpolitikk Notat 13.01.2020
Forestilinger og innflytelse Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Fremveksten av tre delfelt for scenekunsten Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Økonomi og autonomi i tre delfelt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Hvem får arbeid og hvem får penger? Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Kunstnerisk produksjon og makt Vitenskapelig artikkel i antologi 15.09.2018
Knowledge Production as Mediator Between Aesthetics and Politics: The Role of Research in Cultural Policy Vitenskapelig artikkel i antologi 01.08.2018
The End of Cultural Policy? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.06.2018
Festivalboom eller kulturpolitisk ønskedrøm? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.11.2017
Kulturpolitikk Vitenskapelig monografi 15.08.2017
Armlengdesprinsippets historie og praksis i nordisk og internasjonal sammenheng Foredrag 22.02.2017
Kulturinstitusjoner og deres legitimitet Artikkel 22.01.2017
Når inntektene uteblir Artikkel 19.10.2016
On the streets of San Francisco Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 01.10.2016