Nanna Løkka

Nanna Løkka jobber med forsking, evaluering, utredning og utvikling innenfor kulturområdet. Hennes kompetanse er særlig knyttet til kulturarv, kulturminner, museum og identitet, deriblant museumsevalueringer, forvaltings- og organisasjonsanalyse innen kulturminnesektoren og kulturarvsbaserte utviklingsprosjekt. Løkka er en del av forskergruppen for kulturpolitikk og kulturliv

Løkka er også aktiv forsker innenfor vikingtids- og middelalderhistorie. Hun har doktorgrad i religionshistorie (ph.d.) fra Universitetet i Oslo.

Nanna Løkka var prosjektleder for bokprosjektet Telemarks historie (2014) og hun har vært redaktør for to bøker om kvinner i Vikingtid og middelalder: Kvinner i vikingtid (2014) og Dronningen i vikingtid og middelalder (2017). Hun er en mye brukt foredragsholder innenfor tema kvinner i vikingtid og middelalder. I 2021 var hun prosjektleder og en av tre forfattere for boka Frivillig kulturvern - et kulturvern innenfra. 

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Heritage volunteering in Norway. A heritage from within. 03.06.2024
Tillit som kapital i samisk næringsliv 04.03.2024
Tillit som kapital i samisk næringsliv 09.02.2024
Museum med muligheter 03.01.2024
Mot en grønn og bærekraftig kultursektor 01.12.2023
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Religionshistoriker Ph.d
48152783