Nanna Løkka

Nanna Løkka jobber med forsking, evaluering, utredning og utvikling innenfor kulturområdet. Hennes kompetanse er særlig knyttet til kulturarv, kulturminner, museum og identitet, deriblant museumsevalueringer, forvaltings- og organisasjonsanalyse innen kulturminnesektoren og kulturarvsbaserte utviklingsprosjekt. Løkka er en del av forskergruppen for kulturpolitikk og kulturliv

Løkka er også aktiv forsker innenfor vikingtids- og middelalderhistorie. Hun har doktorgrad i religionshistorie (ph.d.) fra Universitetet i Oslo.

Nanna Løkka var prosjektleder for bokprosjektet Telemarks historie (2014) og hun har vært redaktør for to bøker om kvinner i Vikingtid og middelalder: Kvinner i vikingtid (2014) og Dronningen i vikingtid og middelalder (2017). Hun er en mye brukt foredragsholder innenfor tema kvinner i vikingtid og middelalder. I 2021 var hun prosjektleder og en av tre forfattere for boka Frivillig kulturvern - et kulturvern innenfra. 

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Mot en grønn og bærekraftig kultursektor 21.08.2023
Towards a Green and Sustainable Cultural Sector 21.08.2023
Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet 15.08.2023
Et samfunnsbærende språk 23.06.2023
Mot en grønn og bærekraftig kultursektor 21.06.2023
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Religionshistoriker Ph.d
48152783