Publikasjoner av Monica Bjerklund

Solomødre og deres familieform Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
Introduksjon - familiemangfold Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Vitenskapelig artikkel i antologi 12.08.2019