Publikasjoner av Monica Bjerklund

Language revitalization in Sámi Early Childhood Education and Care institutions Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.09.2022
«For at hun skal slippe å bli konfrontert med at ‘alle har en pappaʼ» Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 21.12.2021
Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.09.2021
Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.05.2021
Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020