Publikasjoner av Monica Bjerklund

Konflikter og samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg Rapport 24.01.2023
Kjennetegn ved foreldre med mye og lite samvær med barna Rapport 24.01.2023
Ansvar og omsorg for barn av foreldre som ikke bor sammen Rapport 24.01.2023
Barns medvirkning og innflytelse ved valg av bosteds- og samværsordninger Rapport 24.01.2023
Samiske barn forteller Rapport 09.05.2022
Kompetanse om vold og overgrep i asylmottak Rapport 10.02.2022