Publikasjoner av Monica Bjerklund

De tusen spørsmålene Foredrag 31.05.2022
Alle barn burde ha en som Áhkku Foredrag 01.03.2022
Hvorfor er det hensiktsmessig å involvere kommunene som medforskere? Hvordan gjennomføres dette i praksis og hva er viktig for et godt samarbeid? Foredrag 19.11.2021
Design av følgeevaluering i folkehelseprosjekter Foredrag 15.09.2021
Mangfold og flespråklige barn i barnehagen Foredrag 29.10.2019