Publikasjoner av Monica Bjerklund

Language revitalization in Sámi Early Childhood Education and Care institutions Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.09.2022
Solomødre og deres familieform Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
Introduksjon - familiemangfold Vitenskapelig artikkel i antologi 29.07.2022
De tusen spørsmålene Foredrag 31.05.2022
Samiske barn forteller Rapport 09.05.2022
Alle barn burde ha en som Áhkku Foredrag 01.03.2022
Kompetanse om vold og overgrep i asylmottak Rapport 10.02.2022
«For at hun skal slippe å bli konfrontert med at ‘alle har en pappaʼ» Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 21.12.2021
Hvorfor er det hensiktsmessig å involvere kommunene som medforskere? Hvordan gjennomføres dette i praksis og hva er viktig for et godt samarbeid? Foredrag 19.11.2021
Volda kommune - brukerundersøkelse PPT Notat 19.11.2021
Design av følgeevaluering i folkehelseprosjekter Foredrag 15.09.2021
Bildebøker for å synliggjøre familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 15.09.2021
Speiling og synliggjøring av familiemangfold i barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.05.2021
Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020
Mangfold og flespråklige barn i barnehagen Foredrag 29.10.2019