Publikasjoner av Monica Bjerklund

Livsmestring i den samiske barnehagen Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.12.2020
Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom Vitenskapelig artikkel i antologi 12.08.2019