Marianne Singsaas

Singsaas er ansatt som seniorforsker og er i tillegg fagkoordinator for fagområdet regional utvikling. Hun har en doktorgrad i samfunnsutvikling og -planlegging fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Hennes hovedfelt er bærekraftig ressurs- og arealforvaltning, reiseliv og bred verdiskaping, utmarksforvaltning og det grønne skiftet. Singsaas er for tiden tilknyttet flere Forskningsrådsprosjekter tilknyttet programmene ENERGIX og MILJØFORSK. Hun kommer fra en lederstilling i miljøforvaltningen og har i tillegg bred politisk erfaring. Hun er en mye brukt prosessleder og foredragsholder, og har særlig bred erfaring med brukerstyrte og tverrsektorielle FoU-prosjekter. Kombinasjonen av praktisk erfaring fra forvaltning og politikk gjør at forskningens samfunnsbidrag er særlig viktig for Singsaas.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Se flere publikasjoner
Seniorforsker
E-post: marianne.singsaas@tmforsk.no Tlf.: +47 99463764