Marianne Singsaas

Singsaas er ansatt som seniorforsker og assisterende direktør ved Telemarksforsking. Hun har en doktorgrad i samfunnsutvikling og -planlegging fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (BYREG). Hennes hovedfelt er bærekraftig ressurs- og arealforvaltning, friluftsliv, reiseliv og bred verdiskaping, utmarksforvaltning og det grønne skiftet. 

Singsaas ble for 2023 tildelt et Fulbright forskerstipend og tilbragte høsten 2023 ved Cornell Univerity i New York, USA. Der forsket hun på forvaltning av zoonotiske sykdommer, som CWD (skrantesjuke), i et En-Helse-perspektiv.

Singsaas er partner i Forskningsrådsprosjektene

-Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation (GOVOUT)  lenke: Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation (GOVOUT) - Ruralis

-Planning for sustainable second-home development (SECPLAN) lenke: SECPLAN - Planning for Sustainable Second-Home Development | NMBU

Hun er også prosjektleder for Forskningsrådsprosjektet Sustainable coastal recreation - the role and potential of voluntary organisations and civil society in coastal areas under pressure (COASTREC) lenke: COASTREC | Telemarksforsking med oppstart i april 2023.

Singsaas kommer fra en lederstilling i miljøforvaltningen og har i tillegg bred politisk erfaring. Hun er en mye brukt prosessleder og foredragsholder, og har særlig bred erfaring med brukerstyrte og tverrsektorielle FoU-prosjekter. Kombinasjonen av praktisk erfaring fra forvaltning og politikk gjør at forskningens samfunnsbidrag er særlig viktig for Singsaas.

Prosjekter

Publikasjoner

Bedre hytteplanlegging 12.02.2024
Utbygging i strandsonen 22.03.2023
Tror vi får se færre slike byggeprosjekter i fremtiden 22.03.2023
Statens nye hytteveileder svarer ikke til problemene 08.12.2022
Tomtereserver for hyttebygging og ny hytteveileder 17.11.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker, PhD
+47 99463764