Marianne Singsaas

Singsaas er ansatt som seniorforsker, og leder forskergruppen "Grønn omstilling". Hun har en doktorgrad i samfunnsutvikling og -planlegging fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (BYREG). Hennes hovedfelt er bærekraftig ressurs- og arealforvaltning, friluftsliv, reiseliv og bred verdiskaping, utmarksforvaltning og det grønne skiftet. Singsaas er for tiden tilknyttet flere Forskningsrådsprosjekter. Hun kommer fra en lederstilling i miljøforvaltningen og har i tillegg bred politisk erfaring. Hun er en mye brukt prosessleder og foredragsholder, og har særlig bred erfaring med brukerstyrte og tverrsektorielle FoU-prosjekter. Kombinasjonen av praktisk erfaring fra forvaltning og politikk gjør at forskningens samfunnsbidrag er særlig viktig for Singsaas.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Hytteopprør i villreinfjell 31.12.2021
Høstingsfriluftsliv og lokal naturbruk i hyttekommuner 02.12.2021
Friluftslivsparadokset 01.12.2021
Zoned but not resolved: Balancing Environmental Conservation and Local Development through Comprehensive Land Use Planning in Rondane, Norway. 19.11.2021
Arealforvaltning i fjellområder 17.11.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker, PhD
+47 99463764