Line Elise Holmboe

Line Elise Holmboe er kulturpolitikkforsker tilknyttet forskergruppa Kulturliv og kulturpolitikk. Hun arbeider med kulturpolitiske og kultursosiologiske problemstillinger og har særlig kompetanse innenfor feltene litteratur og billedkunst. 

Hun har master i Nye Kulturstudier fra USN (2012) og forsvarer våren 2024 sin PhD-avhandling i samfunnsvitenskap ved OsloMet. Tittelen på doktorgradsprosjektet er Litteraturpolitikk i praksis - Forleggeres perspektiv på statens innkjøpsordningen for ny norsk litteratur.

Holmboe arbeider kvalitativt og er særlig opptatt av praksis og aktør-perspektiver. Hun har bred erfaring som kulturformidler og leder på kulturfeltet.

Prosjekter

Publikasjoner

Ingen publikasjoner tilgjengelig