Kristine Persdatter Miland

Miland arbeider tverrfaglig med kulturforskning og regional utvikling. Hun er blant annet involvert i Norsk Kulturindeks, Norsk idrettsindeks og digitale regionale analyser. Hennes faglige interesser er organisasjonsendring og vurderingssystemer.

Miland har mastergrad i statsvitenskap og ledelse fra Universitetet i Agder og bachelorgrad fra Universitetet i Oslo i offentlig administrasjon og ledelse.

Med sin masteroppgave, "Gender, Excellence and Academic Research Funding" deltok hun på konferanser og utarbeidet et bokkapittel. Hun har også deltatt i ulike forskningsprosjekter tilknyttet UiA og hadde praksisopphold ved Agderforskning.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet 15.08.2023
Artists' visibility in social media 18.08.2022
Er det rom for kultur i norske kommuner? 16.08.2022
Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planlegging 15.06.2022
Festivalproduksjon og -opplevelse under Covid-19-pandemien 29.04.2022
Se flere publikasjoner