Kristine Persdatter Miland

Miland arbeider tverrfaglig med kulturforskning og regional utvikling. Hun er blant annet involvert i Norsk Kulturindeks, Norsk idrettsindeks og digitale regionale analyser. Hennes faglige interesser er organisasjonsendring og vurderingssystemer.

Miland har mastergrad i statsvitenskap og ledelse fra Universitetet i Agder og bachelorgrad fra Universitetet i Oslo i offentlig administrasjon og ledelse.

Med sin masteroppgave, "Gender, Excellence and Academic Research Funding" deltok hun på konferanser og utarbeidet et bokkapittel. Hun har også deltatt i ulike forskningsprosjekter tilknyttet UiA og hadde praksisopphold ved Agderforskning.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Er det rom for kultur i norske kommuner? 16.08.2022
Kommunal kultursektor 2022: Organisering, prioritering og planlegging 15.06.2022
Festivalproduksjon og -opplevelse under Covid-19-pandemien 29.04.2022
Kultur og bærekraft: En kartlegging av kunnskapsstatus og praksiser i kultursektoren 20.09.2021
Norsk kulturindeks 2020. Resultater for Ullensaker kommune 13.09.2021
Se flere publikasjoner
Forsker / Statsviter
40452188