Kristine Persdatter Miland

Miland arbeider tverrfaglig med kulturforskning og regional utvikling. Hun er blant annet involvert i Norsk Kulturindeks, Norsk idrettsindeks og digitale regionale analyser. Hennes faglige interesser er organisasjonsendring og vurderingssystemer.

Miland har mastergrad i statsvitenskap og ledelse fra Universitetet i Agder og bachelorgrad fra Universitetet i Oslo i offentlig administrasjon og ledelse.

Med sin masteroppgave, "Gender, Excellence and Academic Research Funding" deltok hun på konferanser og utarbeidet et bokkapittel. Hun har også deltatt i ulike forskningsprosjekter tilknyttet UiA og hadde praksisopphold ved Agderforskning.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Trenger den kommunale kultursektoren staten i ryggen? 29.05.2024
Creating careers in the kingdom of content 27.03.2024
Profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet 15.08.2023
Artists' visibility in social media 18.08.2022
Er det rom for kultur i norske kommuner? 16.08.2022
Se flere publikasjoner