Publikasjoner av Knut Vareide

Kan vi stole på befolkningsframskrivinger? Vitenskapelig artikkel i antologi 27.06.2023
Hvorfor vokser steder? Vitenskapelig monografi 03.06.2018
The restructuring of the old industrial region of Grenland in Norway: Between lock-in, adjustment and renewal. Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.08.2014