Knut Vareide

Knut Vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra universitetet i Oslo (1985). Har var forsker ved Gruppen for ressursstudier fra 1985 til 1988. Fra 1998 til 1990 var han næringssjef i Dønna kommune (1988-1990). Etter en periode med diverse næringsvirksomhet på Helgeland returnerte han til forskningen i 1996 og har vært forsker ved Telemarksforsking siden da. De siste 25 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging. Knut Vareide var med i distriktsnæringsutvalget i 2019 og 2020.

 

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Næringsforeninger og distriktskommuner 03.09.2021
Tillitsmåling Nordre Follo 16.03.2021
Tillitsmåling Stad 17.02.2021
Regional analyse for Akershus 2020 31.12.2020
Regional analyse for Aure 2020 31.12.2020
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Sosialøkonom
98220004