Knut Vareide

Knut Vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra universitetet i Oslo (1985). Har var forsker ved Gruppen for ressursstudier fra 1985 til 1988. Fra 1998 til 1990 var han næringssjef i Dønna kommune (1988-1990). Etter en periode med diverse næringsvirksomhet på Helgeland returnerte han til forskningen i 1996 og har vært forsker ved Telemarksforsking siden da. De siste 25 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.

 

 

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Regional analyse for Herøy 2019 20.01.2020
Regional analyse Fyresdal 2019 17.01.2020
Regional analyse for Indre Fosen 2019 17.01.2020
Regional analyse for Tønsberg 2019 17.01.2020
Regional analyse for Aure 2019 23.12.2019
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Sosialøkonom
E-post: vareide@tmforsk.no Tlf.: 98220004 Last ned CV