Knut Vareide

Knut Vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra universitetet i Oslo (1985). Har var forsker ved Gruppen for ressursstudier fra 1985 til 1988. Fra 1998 til 1990 var han næringssjef i Dønna kommune (1988-1990). Etter en periode med diverse næringsvirksomhet på Helgeland returnerte han til forskningen i 1996 og har vært forsker ved Telemarksforsking siden da. De siste 25 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging. Knut Vareide var med i distriktsnæringsutvalget i 2019 og 2020. Siden 2018 har Knut Vareide ledet arbeidet med å digitalisere regionale analyser. Dette er digitale analyser som blir kontinuerlig oppdatert og kan leses her: https://regionalanalyse.no/

 

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Tillit som kapital i samisk næringsliv 04.03.2024
Hvordan skape vekst? 12.01.2024
Finnmark: Befolkning, demografi, arbeidsplasser, attraktivitet og framtidsutsikter 09.01.2024
Fosen: Befolknings- og næringsutvikling, attraktivitet og framtidsscenarier 28.11.2023
Meløy: Utvikling befolkning og næringsliv, scenarier og attraktivitet 22.11.2023
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Sosialøkonom
98220004