Publikasjoner av Karl Gunnar Sanda

Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 30.11.2004