Publikasjoner av Karl Gunnar Sanda

Hva skal til for å lykkes med samarbeid og strukturendringer? Foredrag 18.03.2010
Kommunesammenslåing - lyst eller tvang? Foredrag 24.08.2009