Karl Gunnar Sanda

Sanda har nå en stilling som seniorforsker ved Telemarksforsking. Han var instituttets direktør i perioden 2003-2021 og arbeidet før det i 16 år som forsker med særlig interesse for kommuneøkonomi, interkommunalt samarbeid og kommunestruktur. Han er cand.agric. i regional planlegging fra NLH (nå NMBU) i 1982 og har arbeidserfaring fra 4 kommuner før han ble forsker.

Prosjekter

Publikasjoner

Et samfunnsbærende språk 23.06.2023
Hva skal til for å lykkes med samarbeid og strukturendringer? 18.03.2010
Kommunesammenslåing - lyst eller tvang? 24.08.2009
Evaluering av samarbeidsrådet for Nedre Romerike 08.05.2008
Ett Land - en kommune? 27.11.2006
Se flere publikasjoner
Seniorforsker
95727158