Jenny Fossum Grønn

Jenny Fossum Grønn ble ansatt som forsker ved Telemarksforsking i januar 2022 og er tilknyttet forskergruppa Grønn omstilling. Hun kom fra en stilling som rådgiver og prosjektleder i enhet for plan, landbruk og miljøvern i Tinn kommune. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet bl.a. med nordisk samarbeid på kulturfeltet. I Telemarksforsking er hun involvert i prosjekter som handler om kompetanse, lokalsamfunnsutvikling, stedsattraktivitet og samskapende prosesser.

Prosjekter

Publikasjoner

Et glødepunkt i Rakkestad 28.02.2023
Kompetansekartlegging i bygg og anlegg og reiseliv i ni kommuner i Vestfold og Telemark 31.01.2023
Omstilling i Kongsvingerregionen 16.09.2022
Hvordan bli en attraktiv kommune? 19.08.2022
Evaluering av ordningen med regional omstilling 04.07.2022
Se flere publikasjoner