Jenny Fossum Grønn

Jenny Fossum Grønn ble ansatt som forsker ved Telemarksforsking i januar 2022 og er tilknyttet forskergruppa Grønn omstilling. Hun kom fra en stilling som rådgiver og prosjektleder i enhet for plan, landbruk og miljøvern i Tinn kommune. Hun har hovedfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Oslo og har tidligere jobbet med nordisk samarbeid på kulturfeltet og undervist i norsk og fransk i videregående skole. I Tinn kommune var hun prosjektleder for et treårig bolystprosjekt og arbeidet med kommunedelplan, strategiplaner, utredninger og prosjekter innenfor næringsutvikling, reiseliv og naturforvaltning. I Telemarksforsking er hun bl.a. involvert i evalueringer og prosjekter som handler om kompetanse, stedsattraktivitet og samskapende prosesser.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Ingen publikasjoner tilgjengelig