Ingvild Haugen

Ingvild Haugen arbeider med mat- og landbruksrelaterte prosjekt i Telemarksforsking. Ho har ei mastergrad i agroøkologi frå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Haugen skreiv masteroppgåve våren 2019, om andelslandbruk som arena for læring og sosial inkludering. Ho har tverrfagleg bakgrunn innan biologi, mat, og landbruk, og har blant anna vore praktikant i Noreg sin delegasjon til FN-organisasjonane for mat, landbruk, og humanitær bistand i Roma. Haugen er særleg interessert i landbruksbasert næringsutvikling, matsikkerheit, landbrukspolitikk, og agronomi.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Se flere publikasjoner
Forskingsassistent / Agroøkolog
E-post: Ingvild.Haugen@tmforsk.no Tlf.: 95070725