Ingvild Haugen

Ingvild Haugen arbeider med mat- og landbruksrelaterte prosjekt i Telemarksforsking. Ho har ei mastergrad i agroøkologi frå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Haugen skreiv masteroppgåve våren 2019, om andelslandbruk som arena for læring og sosial inkludering. Ho har tverrfagleg bakgrunn innan biologi, mat og landbruk, og har blant anna vore praktikant i Noreg sin delegasjon til FN i Roma (FAO, WFP, IFAD og CFS). Haugen er særleg interessert i problemstillingar kring berekraftige matsystem og matsikkerheit, samt i landbrukspolitikk og agronomi. 

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Korleis vidareutvikle berekrafta i norske matproduksjonssystem? 18.03.2020
REKO-ring: En viktig omsetningskanal for økologisk landbruk? 16.01.2020
Kornproduksjon i møte med klimaendringer 18.11.2019
Andelslandbruk som arena for læring og sosial inkludering 15.11.2019
Se flere publikasjoner
Forskingsassistent / Agroøkolog
E-post: Ingvild.Haugen@tmforsk.no Tlf.: 95070725