Ingebjørg Brattespe Lahus

Ingebjørg Brattespe Lahus arbeider i resepsjonen på Hellandtunet forskings- og næringssenter. På Telemarksforsking har ho ansvar for alt av kontorutstyr og fellestenester.

Ho er utdanna innan kultur og reiseliv, og har 2-årig kulturstudium og reiselivsfag frå Distrikshøgskulen i Bø (det noverande Universitetet i Sørøst-Norge).

Prosjekter

Publikasjoner

Ingen publikasjoner tilgjengelig
Kontormedarbeidar
97587488