Publikasjoner av Helle Krone-Hjertstrøm

Behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg – Skjervøy kommune Rapport 16.09.2021
Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene Rapport 25.02.2020
Ståstedsanalyse Horten Rapport 17.06.2019