Publikasjoner av Helle Krone-Hjertstrøm

Behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg – Skjervøy kommune Rapport 16.09.2021
Nurses’involvement in the development of a municipal acute ward Paper 10.03.2020
Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene Rapport 25.02.2020
Pårørendeinvolvering i planlegging og gjennomføring av helsehjelp til personer med frontotemporal demens Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 12.12.2019
Making New Health Services Work. Paper 11.09.2019
Ståstedsanalyse Horten Rapport 17.06.2019