Helle Krone-Hjertstrøm

Helle Krone-Hjertstrøm jobber som forsker på området kommunal- og velferdsforsking. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til implementering av politiske initiativ, styring og organisering av helse- og velferdstjenester, helsefaglig profesjonsutøvelse, helsepolitikk og etnografi.

Krone-Hjertstrøm har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og arbeider med en ph.d-avhandling som tar for seg endring i utøvelse og organisering av helsetjenester, og nye kompetansebehov som følge av samhandlingsreformen. 

Prosjekter

Publikasjoner

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2023 - Lærdal kommune 08.06.2023
Startlån – Variasjon i kommunal praksis og forvaltning 04.05.2023
Evaluering av opptrappingsplan mot vold og overgrep 20.11.2022
Heroes at the Bedside or Organizational Experts? 12.09.2022
Roots of Empathy 29.04.2022
Se flere publikasjoner
Forsker / Sosiolog
99253562