Helle Krone-Hjertstrøm

Helle Krone-Hjertstrøm jobber som forsker på området kommunal- og velferdsforsking. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til implementering av politiske initiativ, styring og organisering av helse- og velferdstjenester, helsefaglig profesjonsutøvelse, helsepolitikk og etnografi.

Krone-Hjertstrøm har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og arbeider med en ph.d-avhandling som tar for seg endring i utøvelse og organisering av helsetjenester, og nye kompetansebehov som følge av samhandlingsreformen. 

Prosjekter

Publikasjoner

Evaluering av opptrappingsplan mot vold og overgrep 20.11.2022
Heroes at the Bedside or Organizational Experts? 12.09.2022
Roots of Empathy 29.04.2022
Behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg – Skjervøy kommune 16.09.2021
Organizing work in local service implementation: 02.08.2021
Se flere publikasjoner
Forsker / Sosiolog
99253562