Helle Krone-Hjertstrøm

Helle Krone-Hjertstrøm jobber som forsker på området kommunal- og velferdsforsking. Hennes faglige interesser er særlig knyttet til implementering av politiske initiativ, styring og organisering av helse- og velferdstjenester, helsefaglig profesjonsutøvelse, helsepolitikk og etnografi.

Krone-Hjertstrøm har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og arbeider med en ph.d-avhandling som tar for seg endring i utøvelse og organisering av helsetjenester, og nye kompetansebehov som følge av samhandlingsreformen. 

Prosjekter

Publikasjoner

Roots of Empathy 29.04.2022
Behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg – Skjervøy kommune 16.09.2021
Organizing work in local service implementation: 02.08.2021
Nurses’involvement in the development of a municipal acute ward 10.03.2020
Ressurskrevende omsorgstjenester i kommunene 25.02.2020
Se flere publikasjoner
Forsker / Sosiolog
99253562