Heidi Haukelien

Arbeidsfelt: Haukelien forsker på styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. Hun har arbeidet med temaer som samhandlingsreformen, velferdsteknologi, rus-psykiatri boligsosialt arbeid, vold i nære relasjoner og hverdagsrehabilitering. Haukelien har gjennomført en rekke etnografiske feltarbeid i sykehus og kommuner.

Faglig bakgrunn: Sykepleier og sosialantropolog (phd.)

Heidi Haukelien er seniorforsker ved Telemarksforsking og førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har bred erfaring med samforskning med kommuner, og er for tiden involvert i NFR-prosjektet Truststate (kortnavn), som undersøker tillitreformer i Norge og Danmark. Prosjektet ledes av Christian Lo, Nordlandsforskning/Nord Universitet.

Sammen med Trond Erik Lunder, er Heidi Haukelien redaktør antologien "Hvordan kommuner tenker. Politikk- og praksisnær forskning i kommunale virkeligheter". Antologien presenterer forskning på ulike kommunale problemstillinger fra Telemarksforskning og ble utgitt på Universitetsforlaget som open acces i juni 2023.

Prosjekter

Publikasjoner

Institutions and Trust 22.01.2024
Likeverdig deltakelse gjennom tilpasset teknologi 15.11.2023
Care crisis and trust 22.09.2023
Exploring Day Center Activities in Norway: How do Employees Facilitate Participation for Workers with Intellectual Disabilities through Interaction and Social Support? 26.07.2023
Myter om kommunen 27.06.2023
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Sosialantropolog Ph.d
99 53 12 93