Heidi Haukelien

Arbeidsfelt: Haukelien forsker på styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. Hun har arbeidet med temaer som samhandlingsreformen, velferdsteknologi, rus-psykiatri boligsosialt arbeid, vold i nære relasjoner og hverdagsrehabilitering. Haukelien har gjennomført en rekke etnografiske feltarbeid i sykehus og kommuner.

Faglig bakgrunn: Sykepleier og sosialantropolog (phd.)

Heidi Haukelien er seniorforsker ved Telemarksforsking og førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har bred erfaring med samforskning med kommuner, og er for tiden involvert i NFR-prosjektet Truststate (kortnavn), som undersøker tillitreformer i Norge og Danmark. Prosjektet ledes av Christian Lo, Nordlandsforskning/Nord Universitet.

Sammen med Trond Erik Lunder, er Heidi Haukelien redaktør for den kommende antologien "Hvordan kommuner tenker. Politikk- og praksisnær forskning i kommunale virkeligheter". Antologien presenterer forskning på ulike kommunale problemstillinger fra Telemarksforskning og utgis på Universitetsforlaget som open acces i januar 2023.

Prosjekter

Publikasjoner

«Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl» 21.12.2022
Reconceptualizing States and Welfare in the North of Europe and Beyond 27.10.2022
Frigjøring av sykepleierkapasitet gjennom ny ansvars-/oppgavedeling og bruk av teknologi 01.06.2022
Kompetanse i tjenesten – et forskningsblikk 23.02.2022
Kompetanse om vold og overgrep i asylmottak 10.02.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Sosialantropolog Ph.d
99 53 12 93