Heidi Haukelien

Arbeidsfelt: Haukelien forsker på styring av helse- og velferdstjenester, velferdspolitikk, profesjonsutøvelse og kjønn. Hun har arbeidet med temaer som samhandlingsreformen, velferdsteknologi, rus-psykiatri boligsosialt arbeid, vold i nære relasjoner og hverdagsrehabilitering. Haukelien har gjennomført en rekke etnografiske feltarbeid i sykehus og kommuner.

Faglig bakgrunn: Sykepleier og sosialantropolog (phd.)

Heidi Haukelien er seniorforsker ved Telemarksforsking og førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning Sør, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har bred erfaring med samforskning med kommuner, og er for tiden involvert i NFR-prosjektet Truststate (kortnavn), som undersøker tillitreformer i Norge og Danmark. Prosjektet ledes av Christian Lo, Nordlandsforskning/Nord Universitet.

Sammen med Trond Erik Lunder, er Heidi Haukelien redaktør antologien "Hvordan kommuner tenker. Politikk- og praksisnær forskning i kommunale virkeligheter". Antologien presenterer forskning på ulike kommunale problemstillinger fra Telemarksforskning og ble utgitt på Universitetsforlaget som open acces i juni 2023.

Prosjekter

Publikasjoner

Care crisis and trust 22.09.2023
Myter om kommunen 27.06.2023
Hvordan kommuner tenker 27.06.2023
Praktisk, analytisk kunnskap om demokrati og kommunal sektor 27.06.2023
«Her kan alle jobbe, liksom, og være seg sjøl» 21.12.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Sosialantropolog Ph.d
99 53 12 93