Publikasjoner av Hanna Nyborg Storm

From Bilbao to Bodø: how cultural flagships are transforming local cultural life Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 22.01.2022
Covid-19-pandemiens effekter på kultursektoren i de nordiske landene Vitenskapelig monografi 27.04.2021
Local development policy: do new culture houses have an impact on migration? The case of Norway Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 28.03.2021