Publikasjoner av Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Bærekraftig landbruk og arbeidsinkludering Notat 11.01.2022
Fruktbare fellesskap Notat 25.05.2021
Bridging, nudging and translating Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 22.03.2021
Begrunnelser for lokal kreativ næring Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier 11.12.2020
Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler Rapport 13.03.2020
REKO-ring: En viktig omsetningskanal for økologisk landbruk? Notat 16.01.2020
Innbyggerinvolvering og samskaping i kommunal sektor Rapport 21.03.2019
Norsk kulturindeks 2017. Resultater for Østfold fylke Notat 22.11.2018
Kreativ næring i Grenland Notat 14.11.2018
Intermediators between arts, business and bureaucracy Paper 23.08.2018
Co-creation and the New Public Libraries Paper 21.08.2018
Kreativ næring i Tinn kommune Notat 03.04.2018
Norsk idrettsindeks 2017. Resultater for storbykommunene. Notat 13.03.2018
Norsk idrettsindeks 2016. Resultater for Grenlandsregionen Notat 01.03.2018
Kulturutredning for Salten 2017 Notat 16.05.2017