Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Gunn Kristin Aa. Leikvoll jobbar med forsking og utvikling på tvers av fagområda kommunal og velferd, kulturforsking og regional utvikling. Fagleg sett er ho spesielt interessert i tematikkar knytt til regionale innovasjonssystem, samskapande innovasjon, lokal kreativ næring og kulturpolitikk. Leikvoll har M.Sc. i entreprenørskap og innovasjon frå NMBU og Boston University. Ho har i tillegg ein BA i journalistikk frå OsloMet. Leikvoll er for tida assisterande prosjektleiar i prosjektet "Den samskapende kommune", finansiert av Norges Forskningsråd. Ho er også ein del av Telemarksforsking sitt kompetansemeklings-team, som gjennom Forskingsrådet sitt FORREGION-program jobbar med å utvikle forskingsprosjekt for næringslivet i Vestfold og Telemark og Viken.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Fruktbare fellesskap 25.05.2021
Bridging, nudging and translating 22.03.2021
Begrunnelser for lokal kreativ næring 11.12.2020
Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler 13.03.2020
REKO-ring: En viktig omsetningskanal for økologisk landbruk? 16.01.2020
Se flere publikasjoner
Forskar
E-post: leikvoll@tmforsk.no Tlf.: 476 54 640 Last ned CV