Gunn Kristin Aasen Leikvoll

Gunn Kristin Aa. Leikvoll jobbar med forsking og utvikling på tvers av fagområda kommunal og regional utvikling og grønn omstilling. Fagleg sett er ho spesielt interessert i tematikkar knytt til regionale innovasjonssystem og samskapande innovasjon. Leikvoll har M.Sc. i entreprenørskap og innovasjon frå NMBU og Boston University. Ho har i tillegg ein BA i journalistikk frå OsloMet.

Leikvoll er for tida assisterande prosjektleiar i prosjektet "Den samskapende kommune", finansiert av Norges Forskningsråd. Ho er også ein del av Telemarksforsking sitt kompetansemeklings-team, som gjennom Forskingsrådet sitt FORREGION-program jobbar med å utvikle forskingsprosjekt for offentleg-private samarbeid i Vestfold og Telemark.

Gunn Kristin Aasen Leikvoll er med i forskargruppene for kommunal og regional utvikling samt grønn omstilling.

Prosjekter

Publikasjoner

Bærekraftig landbruk og arbeidsinkludering 11.01.2022
Fruktbare fellesskap 25.05.2021
Bridging, nudging and translating 22.03.2021
Begrunnelser for lokal kreativ næring 11.12.2020
Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler 13.03.2020
Se flere publikasjoner