Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ola K Berge


Ola K. Berge er seniorforskar innan kulturpolitikk med særleg interesse for kultursosiologi og internasjonal kulturpolitikk. Han har bl.a. interessert seg for norsk utanrikskulturell verksemd med fokus på det norske Utanriksdepartementet sitt kulturpolitiske ansvar og praksis, populærkultur og matkultur.

Berge har Ph.D. og MA i tverrfaglege kulturstudiar frå Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Berge har omfattande erfaring frå ei rad ulike forskings- og utviklingsprosjekt, hovudsakeleg frå kulturfeltet, men også frå felt som regional utvikling og politikk. Innan kulturforsking har Berge brei erfaring frå fleire delfelt, t.d. musikk, scenekunst visuell kunst og film. Han har dessutan særleg interesse for og kompetanse innan folkekultur, og har BA i folkekultur frå Institutt for folkekultur (USN). Berge er faglært sølvsmed.

Aktive prosjekter:

Tittel
Et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene
Utredning om konsertarrangører

Publiseringer:

  • Rapporter (20)
  • Vitenskapelig publisering (7)
  • Bøker (1)
  • Paper, kronikker m.m. (16)
Tittel Utgitt
Look to Norway™ 2017