Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Per Ingvar Haukeland


Per Ingvar Haukeland, Ph.D., er utdannet pedagog og filosof fra Universitetet i California i Berkeley, med spesiell vekt på forholdet mellom natur, kultur og menneske i læring-, nyskapings- og bærekraftig stedsutviklingsprosesser i rurale områder. Han kom til Telemarksforsking i Bø i 2002 fra det pedagogiske forskningsmiljøet ved Telemarksforsking på Notodden og som lærer ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark.


Haukeland er fagkoordinator for Senter for natur- og kulturbasert nyskaping, hvor han arbeider hovedsaklig med forskning og utvikling i tilknytning til natur, kultur og landskap som ressurs for bred verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling. Han har ledet mange større forskningsrådsprosjekter ved TF, blant annet i Landskap i Endring (Fra produksjon til konsum) og i AREAL-programmet (Kulturelle landskap i den rurale periferien). Haukeland har i tillegg arbeidet som kompetansemegler innen NFRs Forskningsbasert kompetansemegling. Han var sentral i følgeevalueringen av Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet (koordinert av Riksantikvaren) og leder nå følgeevalueringen av Naturarven som verdiskaper (koordinert av Direktoratet for naturforvaltning). Han skrev sammen med Brandtzæg rapporten Den Brede Verdiskapingen, som har hatt innflytelse flere steder. Han var også redaktør av den større internasjonale forskerrapporten "Landskapsøkonomi: Bidrag til bred verdiskaping, landskapsbasert entreprenørskap og stedsutvikling" (2010). Haukeland underviser også ved Høgskolen i Telemark i Ecophilosophy og har utviklet et nytt kurs der i Peace studies, conflict-management and cross-religious understanding (2014). Han er ellers brukt mye som foredragsholder og kursholder innen økofilosofi, dypøkologi og natur-kulturnærvær hos barn og unge. Hans mangeårige samarbeid med filosofen Arne Næss kulminerte i to bøker: Livsfilosofi (Universitetsforlaget, 1998) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (Flux, 2008).

Publiseringer:

  • Rapporter (34)
  • Paper, kronikker m.m. (9)

Annen faglig aktivitet:

07.09.2013:

Intervju om naturnærvær. Dagsavisen.

20.06.2013:

Foredrag Internasjonal klimakonferanse Transformation in a changing climate med tittel: Homo consumens, culture of consumer addiction and sources of transformation. 

05.06.2013:

Intervju: Hvem eier landskapet? Telemarksavisa.

06.03.2013:

Intervjuet NRK TV1 i programmet UNDERVEIS -- Fredsformelen

10.10.2012:

Konferanse: Transition Town. Høgskolen i Telemark/Telemarksforsking. Kilder til lokal endring i en klimavennlig retning. 

28.09.2012:

Lecture on conference: Psychology of climate, BI Oslo, Norway: title: Deep sources of change in a culture of addiction. 

09.09.2012:

Underviser og kursansvarlig for: Ecophilosophy. Høgskolen i Telemark. Høsten 2012. 

01.03.2012:

Livsvegledning. Undervisning på Sosialpedagogisk høgskole. 2012

01.02.2012:

Livsfilosofi og nyskaping. Høgskolen for landbruk og bygdenæringer. Februar 2012.

01.01.2012:

Styreleder. Tvergastein Arne Næss hytte. 

08.11.2011:

I panelet for debatt om Verdiskaping og kulturarv. Telemark fylkeskultur konferanse.

29.10.2011:

Kapittel i boka Framtidsfrø: Spirer til en bedre verden. (redigert av V.R. Synnevåg og R.E. Solheim). Abrakkadabra, 2011.

20.10.2011:

Foredrag: SENSE OF PLACE. Internasjonalt symposium, Dokkadelta

15.10.2011:

Natur og kulturbasert entreprenørskap. Høgskolen i Telemark. Entreprenør og Samfunn.

25.09.2011:

Kapittel i boka: Grow small, Think Beautiful. (Ed. Stephan Harding). Floris Books, 2011. Title: Life Philosophy and Depth Ecology of Place.

14.09.2011:

Underviser på Sosial pedagogisk høgskole, høsten 2011

09.09.2011:

Serier av intervjuer, NRK Radio Mellom Himmel og Jord

18.08.2011: Semestercourse: Ecophilosophy. University College of Telemark. Fall 2011
28.07.2011:

Naturfilosofen, NRK 1 TV

06.06.2011:

Foredrag Landskapsøkonomi. Internasjonale konferanse i regi av Kulturlandskapssenteret i Telemark.

03.06.2011:

Foredrag på Filosofifestivalen i Kragerø

15.05.2011:

Samarbeid med Ecoforestry Institute, Canada og Ecostery, Oregon

03.03.2011:

Sensor på MA oppgaver, våren og høsten 2011.

14.02.2011:

Underviser i livsfilosofi og nyskaping ved Høgskolen for landbruk og bygdenæringer. Også sensor på samme sted innen faget nyskaping.

03.02.2011:

Undervisning Experience Economy, Høgskolen i Telemark

28.11.2010:

Foredrag på internasjonal konferanse Climate and Existence i Uppsala om stedsutvikling.

15.11.2010:

Foredrag på Gentle Action konferansen, Oslo i november, om Himmeljorden og en vandring i byens dybdeøkologi.

21.10.2010:

Foredrag på Kystnasjonalparkkonferanse i Trondheim

01.09.2010:

Arrangert et 4-dagers seminar i Livsfilosofi for tidligere rusmisbrukere ved Samtun, Telemark

01.09.2010:

Undervisning på Entreprenør og Samfunn kurset høsten 2010 og sensurering, høgskolen i Telemark

11.08.2010:

Holdt 10 stp kurs høsten 2010 i Ecophilosophy, Høgskolen i Telemark

28.07.2010:

Bidratt til boka Arven og Gleden Tapir akademisk forlag, med kapittel "Den dype gleden i naturen heime"

28.06.2010:

Hovedforedrag på internasjonal fredsskattkonferanse, Sandefjord

15.06.2010:

Foredrag på regionalparkkonferanse, Norsjø -- Brede verdiskaping og regionalpark som organisatorisk grep.

05.06.2010:

Foredrag på På Kanten: Den norske filosofifestivalen i Kragerø med tittel: "Den utrolige troens kraft til forandring"

19.05.2010:

Bidratt til Tankeranglingfestivalen i Lardal i 2010

13.04.2010:

4-dagers Kurs i livsfilosofi for Center for utvikling og miljø, Universitetet i Uppsala

17.02.2010:

Rural entrepreneurship

25.01.2010:

Foredrag Den brede verdiskapingen. Nasjonale hovedprosjektsamlingen, Stiklestad, Verdiskapingsprogrammet for naturarven.

05.01.2010:

Program om Per Ingvar Haukeland på NRK 1 Ut i Naturen kalt "Naturfilosofen"

03.01.2010:

Foredrag om økofilosofi på seminar om "Bærekraftig utvikling", Universitetet i Oslo

29.09.2009:

Experience Economy in the rural periphery. International tourism Conference. University College of Telemark.

25.09.2009:

Internasjonalt forskernettverk Revitalizing the Commons and Education for Sustainability

01.09.2009:

10 credit course: Ecophilosophy (Introduction to ecosophy and deep ecology). Fall 2009

10.06.2009:

Himmeljorden: Om det av Gud i Naturen. Kvekerforlaget. 2009

07.05.2009:

Kronikk: Natur og kulturbasert verdiskaping. Nationen. Med B. A. Brandtzæg

05.05.2009:

Ko-arrangør nasjonal konferanse Regionalpark/landskapspark, Stalheim, mai 2009

14.01.2009:

Seminar: Landskap som ressurs for bærekraftig stedsutvikling og regionalpark som organisatorisk grep. Internasjonalt forskerseminar.

14.01.2009:

Konferanse Miljø 2015: Landskap som ressurs i stedsutviklingen. Norges forskningsråd/Miljøverndepartementet.

01.01.2009:

Undervisning Entreprenør og Samfunn, Høgskolen i Telemark, våren 2009

30.09.2008:

Publisering av boka Dyp Glede: Med Arne Næss inn i dypøkologien. Flux forlag. 2008

06.06.2008:

Ko-grunnlegger og deltaker i den internasjonale Alliance for Wild Ethics

05.01.2008:

Undervisning i kurset Entreprenør og Samfunn, Høgskolen i Telemark -- våren 2008

07.12.2007: Kompetansebrobygging Midt-Telemark -- en evaluering
31.10.2007: Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven: Bidrag til en bærekraftig regional utvikling. Samfunn i Endring-konferanse, Lillehammer 30.-31.10.07
11.09.2007: Landskap i et økofilosofisk perspektiv. Foredrag på UMB`s etterutdanning i Landskapsanalyse. Ås.
18.08.2007: "Varanger natur- og kulturpark" -- en framtidig bygdeutviklingsstrategi for Varanger? Foredrag på Njallaseminaret 2007, Nesseby, Varanger.
15.08.2007: Høgskolekurs: Ecophilosophy (introduction to ecosophy and deep ecology)
01.08.2007: Høstsemesteret, 10 stp kurs i Økofilosofi, Høgskolen i Telemark, avd. Bø
06.06.2007: Mobilisering og forankring innen det kulturøkonomiske perspektivet, Verdiskapingskonferanse, Aurland
10.05.2007: Cultural entrepreneurship and sustainable community economic development in the rural periphery of Norway: A bioregional perspective, Conference proceedings, Euroweek conference
10.05.2007: Cultural entrepreneurship and sustainable community economic development in the rural periphery of Norway: A bioregional perspective, Conference proceedings, Euroweek conference
02.05.2007: Cultural entrepreneurship and sustainable community economic development in the rural periphery of Norway: A bioregional perspective
28.03.2007: Hjartdal i kulturøkonomien og Telemark som identitetsregion. Presentasjon Hjartdal kommunestyre.
20.03.2007: Kulturminner i et kulturøkonomisk perspektiv. Verdiskapingsprogrammet for kulturminner.
28.11.2006: "Fra produksjon til konsum: Nye tilnærminger til forståelse, forvaltning og foredling av landskap", Nasjonal konferanse Landskap i Endring-programmet. Norges forskingsråd
12.10.2006: "Rural entrepreneurship and community economic development in Norway", seminar bygdeutvikling i Østerrike
01.09.2006: Deltakelse i syntesegruppa for Landskap i Endring programmet, Norges forskingsråd
15.06.2006: Cultural landscape entrepreneurs and revitalizing the commons in the rural periphery. Del av Bygdelivskongressen 2006
04.05.2006: Entreprenøring i kulturelle landskap -- foredrag for Landbruksdepartementet, Seljord
29.03.2006: Folketall og regional utvikling. Foredrag Hjartdal kommunestyre
08.03.2006: "Det sammensatte Telemark: Utviklingsstrategier". Telemark fylkeskommune
10.01.2006: Studiet Entreprenørskap og samfunn, Høgskolen i Telemark. Vår semester.
18.12.2005: Radiointervju vedr. "Framtiden i Vest-Telemark regionen"
15.12.2005: "Framtida i Vest-Telemark kan bli ljos", intervju i Vest-Telemark blad.
14.12.2005: Radiointervju P1: Hytteliv
15.10.2005: "Det sammensatte Telemark", Tm. fylkeskommune, regional avd.
05.10.2005: "Det sammensatte Telemark", Varden
12.08.2005: "Vest-Telemark 2020: Noen scenarier", Vest-Telemark Tinget
15.06.2005: Historiefortelling som ressurs i opplevelsesøkonomien, del av boken Fra Vogge til Mekka: En kulturøkonomisk utviklingsstrategi for Morgedal, TF-Bø.
02.06.2005: Historiefortelling som ressurs i Morgedal, Bygdelivskongressen Seljord
02.04.2005: "Skole og barnehage som lokal samfunnsutvikler", Notodden kommune,
23.03.2005: "Kompetansebrobygging", Tinn næringsutvikling,