NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Even Bergseng

Publiseringer:

Annen faglig aktivitet:

01.05.2001: Hovedforeleser i mikro-og markedsøkonomidelen av kurset 002 Samunnsøkonomi ved Høgskolen i Telemark, våren 2001
09.01.2001: Paperet "Efficiency and economies of scale in Norwegian sawmilling" på Det 23. Nasjonale forskermøte for økonomer (Bø, 8.-9. Januar 2001)
24.10.2000: Presentasjon av bokbransje-prosjektet "Bokbransjen ved tusenårsskiftet - struktur, endringsprosesser og perspektivedr" på høstseminar i Kulturpolitisk forskernettverk (Bø, 23.-24. oktober 2000)
24.10.2000: Paper på Høstseminar i Kulturpolitisk forskernettverk: "Bokbransjen ved tusenårsskiftet" - en prosjektbeskrivelse. Sammen med Vidar Ringstad