NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Solveig Flermoen

Publiseringer:

Annen faglig aktivitet:

30.06.2007: Evaluering av Nettverksguide Telemark. Statusnotat juni 2007. Tf-notat nr 10/2007
26.01.2007: Foredrag på seminar arrangert av Forskningsrådet: "Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med langvarige psykiske lidelser - endringer i opptrappingsperioden".
14.10.2004: "Samordningsforsøket - erfaringer så langt." Foredrag på "Formidlingskonferansen", arrangert av Sosial- og helsedirektoratet
11.05.2004: Foredrag på "Opptrappingskonferansen 2004" arrangert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
15.12.2003: Intervju i "Bris" i forbindelse med undersøkelse av Aetats praksis overfor arbeidssøkere med lese- og skrivevansker
10.12.2001: Sensor i organisasjonsteori ved Høgskolen i Bodø
11.11.2001: Utgitt fagbok: "Søkelys på organisasjon og ledelse. Innføring for helse- og sosialsektor." Fagbokforlaget. 255 sider
10.11.2001: Referee på fagartikkel i "Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift"