Publikasjoner av Bård Kleppe

Mange kulturtilbud i og etter skolen Artikkel 13.03.2015
Kunstneres lave inntekter henger nært sammen med at de blir stadig flere Artikkel 10.02.2015
Scener og teatre har økte utgifter men mindre besøk Artikkel 26.05.2014
En kulturinstitusjon har gått bort Artikkel 22.02.2013