Publikasjoner av Bård Kleppe

Digital ambivalens Rapport 26.10.2020
Museum og samfunn Rapport 24.06.2020
Organisering og kompetanse i kommunal kultursektor Rapport 25.11.2019
Et svalestup fra tieren Rapport 24.04.2019
Scenens kunst Rapport 18.03.2019
Visjoner og blindsoner Rapport 18.04.2018
Til lands og til vanns og på sokkelen med Rapport 24.10.2016
Mange formål - en reform Rapport 21.10.2015
Kunstnerundersøkelsen 2013 Rapport 28.01.2015
Atelierundersøkelsen Rapport 03.04.2014
Hver gang vi møtes Rapport 02.12.2013
Kultur møter kulturmøter Rapport 25.04.2013
Okka by Rapport 27.02.2012
Det lille i det store Rapport 08.12.2011
Avsetning av biorest til landbruket Rapport 01.09.2011