Publikasjoner av Audun Thorstensen

Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak - Åsnes kommune Notat 12.02.2021
Analyse av omstillingspotensial og menypakke av tiltak – Nesbyen kommune Notat 12.02.2021
Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak – Nærøysund kommune Notat 12.02.2021
Drifts- og ressursbruksanalyse – Osterøy kommune Rapport 04.02.2021
Evaluering av Lister PPT Rapport 25.11.2020
Kommunal eller privat ny 6-avdelings barnehage i Ørsta? Notat 01.10.2020
Ståstedsanalyse Horten Rapport 17.06.2019
Evaluering av administrativ organisering i Tingvoll kommune Rapport 13.05.2019
Utredning om små kommuner Rapport 13.05.2019
Kommunereformen og Bardu kommune Notat 02.05.2019
Ballangen kommune Notat 02.05.2019
Tysfjord kommune Notat 02.05.2019
Evaluering av Vesterålen barnevern Rapport 26.04.2019
Fordelar og ulemper med auka interkommunalt samarbeid om økonomifunksjonar Notat 26.04.2019
Vefsn og Leirfjord – effekter av eventuell kommunesammenslåing Notat 24.04.2019