Audun Thorstensen

Audun Thorstensen er utdannet statsviter fra NTNU i 2006. Han har arbeidet ved Telemarksforsking siden 2007. Ved Telemarksforsking arbeider Audun tett opp mot de mange kommunene som har rammeavtale med instituttet på økonomifaglig råd og dokumentasjon. Han har ellers arbeidet på flere FoU-prosjekter innen kommunaløkonomi, med statistiske analyser og bruk av KOSTRA-data som spesialfelt.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg – Skjervøy kommune 16.09.2021
Analyseoppdrag Vegårshei kommune 16.09.2021
Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak - Åsnes kommune 12.02.2021
Analyse av omstillingspotensial og menypakke av tiltak – Nesbyen kommune 12.02.2021
Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak – Nærøysund kommune 12.02.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Statsviter
99150690