Audun Thorstensen

Audun Thorstensen er utdannet statsviter fra NTNU i 2006. Han har arbeidet ved Telemarksforsking siden 2007. Ved Telemarksforsking arbeider Audun tett opp mot de mange kommunene som har rammeavtale med instituttet på økonomifaglig råd og dokumentasjon. Han har ellers arbeidet på flere FoU-prosjekter innen kommunaløkonomi, med statistiske analyser og bruk av KOSTRA-data som spesialfelt.

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Bærekraftig drift Sigdal kommune 16.06.2022
Ressurs- og organisasjonsanalyse Askvoll kommune 16.06.2022
Kostnadsfordeling for interkommunalt samarbeid 25.05.2022
Kapitalkostnader i kommunene 10.12.2021
Behovsanalyse for fremtidens tjenester innen helse og omsorg – Skjervøy kommune 16.09.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Statsviter
99150690