Åsne Dahl Haugsevje

Åsne Dahl Haugsevje er kulturpolitikkforsker. Hennes spesialfelt er kreativ næring og kulturarbeidsliv. Hun har også erfaring fra forskning, utredning og evaluering innen flere andre kulturpolitiske emner, som musikk, film, visuell kunst, museum og kultur for barn og unge. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap (cand. philol.) fra Universitetet i Bergen (2001), og er kvalitativt orienter. For tiden arbeider hun med et PhD-prosjekt om kulturell og kreativ næring i regionale kontekster i Norge, knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge. PhD-prosjektet er del av Telemarksforsking og Vekst i Grenlands prosjekt «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene» (2017-2019), finansiert av det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet.

Åsne Dahl Haugsevje is a researcher in cultural policy with a special interest in cultural and creative industries and cultural labor. She is also an experienced researcher within cultural policy topics such as music, film, visual art, museum and culture for children and young people. Haugsevje holds a master’s degree in Cultural Studies from the University of Bergen (2001). For the time being, she works on a PhD-thesis on cultural and creative industries in regional contexts in Norway, with a connection to the University of South-Eastern Norway. The PhD-project is a part of the research project “Mentoring, network and co-localizing: Policy strategies for developing regional creative industries” (2017-2019), funded by Oslofjordfondet.

Prosjekter

Publikasjoner

Begrunnelser for lokal kreativ næring 11.12.2020
Kulturell berikelse – politisk besvær 18.03.2020
Ung kultur 11.02.2020
Barn om kunst 27.09.2019
Frihet, fritid og fellesskap 30.04.2019
Se flere publikasjoner
Forsker og PhD-kandidat / Kulturviter
E-post: haugsevje@tmforsk.no Tlf.: +4798021120 Last ned CV