Åsne Dahl Haugsevje

Åsne Dahl Haugsevje er kulturpolitikkforsker, tilknyttet forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk. Hennes spesialfelt er kreativ næring og kulturarbeidsliv.

Haugsevje har også erfaring fra forskning, utredning og evaluering innen flere andre kulturpolitiske emner, som musikk, visuell kunst, museum og kultur for barn og unge. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap (cand. philol.) fra Universitetet i Bergen (2001), og er kvalitativt orientert.

For tiden arbeider hun med et PhD-prosjekt om kulturell og kreativ næring i regionale kontekster i Norge, knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge. PhD-prosjektet er del av Telemarksforsking og Vekst i Grenlands prosjekt «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene» (2017-2019), finansiert av det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet.

Prosjekter

Publikasjoner

Ikke noe TikTok, digital didaktikk, takk 06.05.2021
Bridging, nudging and translating 22.03.2021
Plan B? 16.03.2021
Begrunnelser for lokal kreativ næring 11.12.2020
Kulturell berikelse – politisk besvær 18.03.2020
Se flere publikasjoner
Forsker / PhD-kandidat
+4798021120