Åsne Dahl Haugsevje

Åsne Dahl Haugsevje er kulturpolitikkforsker, tilknyttet forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk. Hennes spesialfelt er kreativ næring og kulturarbeidsliv, og kultur for barn og unge.

Haugsevje har også erfaring fra forskning, utredning og evaluering innen flere andre kulturpolitiske emner, som musikk, visuell kunst og museum. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap (cand. philol.) fra Universitetet i Bergen (2001), og er kvalitativt orientert.

For tiden arbeider hun med et PhD-prosjekt om kulturell og kreativ næring i regionale kontekster i Norge, knyttet til Universitetet i Sørøst-Norge. PhD-prosjektet er del av Telemarksforsking og Vekst i Grenlands prosjekt «Mentoring, nettverk og samlokalisering. Offentlige strategier for verdiskaping i kulturnæringene» (2017-2019), finansiert av det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet.

Prosjekter

Publikasjoner

Inkludering i kulturskole 10.06.2022
A Blind Spot? Cultural Field Perspectives on Tourism 13.12.2021
Ikke noe TikTok, digital didaktikk, takk 06.05.2021
Bridging, nudging and translating 22.03.2021
Plan B? 16.03.2021
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Ph.D-kandidat
+4798021120