Åsne Dahl Haugsevje

Åsne Dahl Haugsevje er kulturpolitikkforsker, tilknyttet forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk. Hennes spesialfelt er kreativ næring og kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge og kvalitative metoder.

Haugsevje har også erfaring fra forskning, utredning og evaluering innen flere andre kulturpolitiske emner, som musikk, visuell kunst og museum. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap (cand. philol.) fra Universitetet i Bergen (2001) og ph.d. i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (2022).

Doktoravhandlingen hennes har tittelen Blindsoner og brobyggere. Verdsettelse av arbeid i kreativ næring.

Prosjekter

Publikasjoner

Et samfunnsbærende språk 13.09.2023
Present absence 24.08.2023
Barn og unges kulturliv: kommunalt handlingsrom mellom nasjonale føringer og lokal praksis 27.06.2023
Et samfunnsbærende språk 23.06.2023
Verdsettelse av arbeid i kreativ næring 06.12.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / ph.d.
+4798021120