Åsne Dahl Haugsevje

Åsne Dahl Haugsevje er kulturpolitikkforsker, tilknyttet forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk. Hennes spesialfelt er kreativ næring og kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, deltakelse, mangfold og inkludering. Haugsevje arbeider basert på kvalitative metoder.

Haugsevje har også erfaring fra forskning, utredning og evaluering innen flere andre kulturpolitiske emner, som musikk, visuell kunst og museum. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap (cand. philol.) fra Universitetet i Bergen (2001) og ph.d. i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (2022).

Doktoravhandlingen hennes har tittelen Blindsoner og brobyggere. Verdsettelse av arbeid i kreativ næring. (2022).

Siste vitenskapelige artikler:

Løkka, N., Berge, O. K., & Haugsevje, Å. D. (2023). Nasjonale minoriteter i norsk kulturpolitikk. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 26(2), 161-178. https://doi.org/10.18261/nkt.26.2.5 https://www.idunn.no/doi/10.18261/nkt.26.2.5

Haugsevje, Å. D. (2022). Justifying creative work: Norwegian business support and the conflicting narratives of creative industries. Cultural Trends, 1-15. https://doi.org/10.1080/09548963.2022.2126747 

Helgadóttir, G., Haugsevje, Å. D., & Stavrum, H. (2021). A Blind Spot? Cultural Field Perspectives on Tourism. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 1-15. https://doi.org/10.1080/10632921.2021.1997847

Haugsevje, Å. D., Stavrum, H., Heian, M. T., & Leikvoll, G. K. A. (2021). Bridging, nudging and translating: facilitators of local creative industries in Norway. International Journal of Cultural Policy, 1-15. https://doi.org/10.1080/10286632.2021.1895131

Prosjekter

Se flere prosjekter

Publikasjoner

Kreativ næring i Møre og Romsdal 02.02.2024
Nasjonale minoriteter i norsk kulturpolitikk 17.11.2023
Et samfunnsbærende språk 13.09.2023
Present absence 24.08.2023
Barn og unges kulturliv: kommunalt handlingsrom mellom nasjonale føringer og lokal praksis 27.06.2023
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / ph.d.
+4798021120