Åsne Dahl Haugsevje

Åsne Dahl Haugsevje er kulturpolitikkforsker, tilknyttet forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk. Hennes spesialfelt er kreativ næring og kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge og kvalitative metoder.

Haugsevje har også erfaring fra forskning, utredning og evaluering innen flere andre kulturpolitiske emner, som musikk, visuell kunst og museum. Haugsevje har hovedfag i kulturvitenskap (cand. philol.) fra Universitetet i Bergen (2001) og Ph.D. i kulturstudier fra Universitetet i Sørøst-Norge (2022).

Doktoravhandlingen hennes har tittelen Blindsoner og brobyggere. Verdsettelse av arbeid i kreativ næring.

Prosjekter

Publikasjoner

Verdsettelse av arbeid i kreativ næring 06.12.2022
Justifying creative work: Norwegian business support and the conflicting narratives of creative industries 30.09.2022
Developing creative careers by mentoring 21.09.2022
Blindsoner og brobyggere 26.08.2022
Kvalitative intervjuer som metode for å studere aktørers praksis: muligheter og utfordringer 26.08.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker / Ph.D
+4798021120