Ailin Aastvedt

Ailin er seniorforsker, samtidig som hun tar en phd i samskapende innovasjon i kommunal sektor ved Høgskolen i Innlandet. Hun har arbeidet som forsker ved Telemarksforsking siden 2004. Fra 2014 til 2018 var hun økonomisjef i Telemark fylkeskommune, og en del av fylkesrådmannens ledergruppe. Ailin har erfaring fra operativ ledelse, forskningsbaserte utrednings- og omstillingsoppdrag, følgeevalueringer og forskningsrådsprosjekter. Hun er opptatt av innovasjon og samskaping i kommunesektoren, og liker å arbeide i spenningsfeltet mellom forskning og praksis.

Tilknyttet forskningsgruppen for kommunal og regional utvikling.

Prosjekter

Publikasjoner

Foredrag: Samskaping og innovasjon 27.03.2023
Foredrag: Samskaping for samfunnsutvikling 13.02.2023
Kronikk: Supermodellen – vår ypperste eksportvare 02.12.2022
Co-creation, Collaborative Innovation and Open Innovation in the Public Sector 15.11.2022
Kronikk: Kommunalt lovverk hindrer innovasjon 03.10.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker/ Phd-kandidat
95 70 61 21