Ailin Aastvedt

Ailin er direktør ved Telemarksforsking. Hun har arbeidet som forsker ved Telemarksforsking siden 2004, og har også vært fagkoordinator og assisterende direktør. Ved siden av direktørjobben tar hun en phd i samskapende innovasjon i kommunal sektor ved Høgskolen i Innlandet, og leder forskningsrådsprosjektet "Den samskapende kommune". Fra 2014 til 2018 var hun økonomisjef i Telemark fylkeskommune, og en del av fylkesrådmannens ledergruppe. Ailin har erfaring fra operativ ledelse, forskningsbaserte utrednings- og omstillingsoppdrag, følgeevalueringer og forskningsrådsprosjekter. Hun er opptatt av innovasjon og samskaping i kommunesektoren, og liker å arbeide i spenningsfeltet mellom forskning og praksis.

Tilknyttet forskningsgruppen for kommunal og regional utvikling.

Prosjekter

Publikasjoner

Urbant landbruk i Stad 29.04.2024
Foredrag: Samskaping i praksis 21.11.2023
Er det kommunale motefenomenet samskaping et magisk konsept? 27.06.2023
Foredrag: Samskaping og innovasjon 27.03.2023
Foredrag: Samskaping for samfunnsutvikling 13.02.2023
Se flere publikasjoner
Direktør / Seniorforsker
95 70 61 21