Ailin Aastvedt

Ailin er assisterende direktør og seniorforsker, samtidig som hun tar en phd i samskapende innovasjon i kommunal sektor ved Høgskolen i Innlandet. Hun har arbeidet som forsker ved Telemarksforsking siden 2004. Fra 2014 til 2018 var hun økonomisjef i Telemark fylkeskommune, og en del av fylkesrådmannens ledergruppe. Ailin har erfaring fra operativ ledelse, forskningsbaserte utrednings- og omstillingsoppdrag, følgeevalueringer og forskningsrådsprosjekter. Hun er opptatt av hvordan innovasjon og samskaping kan bidra til utvikling av kommunesektoren og den nordiske velferdsmodellen, og liker å arbeide i spenningsfeltet mellom forskning og praksis.

Tilknyttet forskningsgruppen for kommunal og regional utvikling.

Prosjekter

Publikasjoner

Co-creation, Collaborative Innovation and Open Innovation in the Public Sector 15.11.2022
Kronikk: Kommunalt lovverk hindrer innovasjon 03.10.2022
Kronikk: Hva kan vi lære av kriser? 01.07.2022
Kronikk: Fyr opp under engasjementet! 29.04.2022
Kronikk: Test deg selv: Er din kommune innovativ? 18.02.2022
Se flere publikasjoner
Seniorforsker og ass.dir / Phd-kandidat
95 70 61 21