Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

LEDIGE STILLINGER

Vi har ingen utlyste stillingar akkurat nå, men vi er alltid interessert i å knytte kontakt med dyktige forskarar, både erfarne og nyutdanna, innan alle fagområda. Vi er særleg interessert dersom du har dr.grad.

Medarbeidere

Navn Stilling
Berge, Ola K  Stipendiat / forsker
Brandtzæg, Bent Aslak  Forsker / Geograf
Eika, Brynjulv  Økonomi- og driftsansvarleg
Engh, Mari  Forskningsassistent
Enoksen, Elisabeth  Forsker 1 / PhD
Groven, Sondre  Forsker / Statsviter
Haugsevje, Åsne Dahl  Forsker / Kulturviter
Haukeland, Per Ingvar  Forsker I / Ph. D
Haukelien, Heidi  Forsker 1 / Sosialantropolog/ phd
Heian, Mari Torvik  Forsker / Sosiolog
Hjelseth, Anja  Forsker / Siviløkonom
Hvitsand, Christine  Forsker / Ressursøkonom
Hylland, Ole Marius  Forsker I / Kulturhistoriker, dr.art.
Håkonsen, Lars  Forsker / Sosialøkonom, dr.oecon.
Kallager, Per Kristian Roko  Forsker / Statsviter
Kleppe, Bård  Forsker / Kulturviter
Lahus, Ingebjørg Brattespe  Resepsjonsmedarbeider
Leikvoll, Gunn Kristin Aasen  Forskar / Økonom og journalist
Lie, Kjetil  Forsker / Sosialøkonom
Lunder, Trond Erik  Forsker / Samfunnsøkonom
Løkka, Nanna  Forsker / Ph.d
Løyland, Knut  Forsker / Samfunnsøkonom
Mangset, Per  Seniorforsker / Sosiolog
Roncossek, Svenja Doreen  Forsker
Sanda, Karl Gunnar  Direktør
Stavrum, Heidi  Forsker 1 / Ph.d
Storm, Hanna Nyborg  Forsker / Ressursøkonom
Svardal, Solveig  Forskar I og ass. dir. / dr.scient.
Thorstensen, Audun  Forsker / Statsviter
Vareide, Knut  Forsker / Sosialøkonom
Vatnar, Oddbjørn Wiik  Konsulent
Vike, Halvard  Seniorforsker / Sosialantropolog