NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Audun Thorstensen

Aktive prosjekter:

Tittel
Bistand til økonomi- og kvalitetsutredning - Inderøy kommune
Utredning kommunestruktur Vestnes kommune
Sunnfjord - rådgivning og utredning kommunereformen
Vindafjord kommune - drifts- og ressursgjennomgang
Midt-Troms - utredning av kommunestruktur
Skaun kommune - innbyggerundersøkelse
Kommunestruktur Kongsberg
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Rådgivningstjenster for 3K
Innbyggerundersøkelse i Sauherad
Nome kommune - utredning av kommunestruktur
Kommunestruktur Sør-Helgeland
Utredning kommunestruktur Horten kommune
Molderegionen - konsekvenser ved endret kommunestruktur
Kartlegging og vurdering av utgifter og inntekter i hyttekommuner
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Torsken kommune - gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene
Ressursfordelingsmodell for barnehagene i Kongsberg
Drifts- og organisasjonsgjennomgang Froland skole
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Utredning av kommunestruktur for Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Effektiviseringsprosjekt innenfor tjenesteområdene Dønna kommune
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager

Publiseringer:

  • Rapporter (35)
  • Paper, kronikker m.m. (8)
Tittel Utgitt
Utredning av kommunestruktur i Numedal 2015
Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 2015
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Utfordringer og muligheter ved Froland skole 2014
Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Fremtidens ORKidé 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Ore skole i Farsund kommune 2014
Nordhordaland Kommunestruktur 2015 2014
Regional analyse Grenland 2013 2013
Evaluering av Lister barnevern 2013
Evaluering av Lister PPT 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 2013
Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO 2013
Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune 2012
Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 2012
Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 2012
Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Utredning av barnehagestruktur 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid kommuner 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta kommuner 2010
Bosetting av flyktninger 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2010
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen 2008
Produsentkartlegging 2008
Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 2008
Næringsanalyse for Innherred 2007