Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Audun Thorstensen


Audun Thorstensen er utdannet statsviter fra NTNU i 2006. Han har arbeidet ved Telemarksforsking siden 2007. Ved Telemarksforsking arbeider Audun tett opp mot de mange kommunene som har rammeavtale med instituttet på økonomifaglig råd og dokumentasjon. Han har ellers arbeidet på flere FoU-prosjekter innen kommunaløkonomi, med statistiske analyser og bruk av KOSTRA-data som spesialfelt.

Aktive prosjekter:

Tittel
Målselv kommune - prosess- og utredningsbistand for omstillingspakke
Konsekvenser av eventuell sammenslåing av Vefsn og Leirfjord kommuner
Etne kommune - ressursanalyse
Osterøy kommune - utredning av sammenslåing
Telemark fylkeskommune - analyse av ressursbruk og prioriteringer
Frøya kommune - utredning av nullalternativet
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Utredning av kommunestruktur på Nordmøre
Innovasjon i offentlig sektor
Forprosjekt for kommunene i Vest-Telemark - kommunereformen
Rammeavtale kommuneøkonomi andre kommuner
Rammeavtale Agder 2015-16
Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Tilskudd private barnehager 2012-2015
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager

Publiseringer:

  • Rapporter (83)
  • Paper, kronikker m.m. (8)
Tittel Utgitt
Kommunestruktur i Vest-Telemark 2016
Konsekvensar av samanslåing av Balestrand, Høyanger og Hyllestad 2016
Utredning kommunereformen Sammenslåing av Fjell, Øygarden og Sund 2016
Kommunereforma og Aurland kommune 2016
Bamble kommune 2016
Drift- og ressurskartlegging i Sokndal kommune 2016
Drifts- og ressursgjennomgang Eidfjord kommune 2016
Frøya kommune 2016
Kartlegging og analyse av ressursbruk og prioriteringer 2016
Balestrand. Fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune 2016
Osterøy og kommunereforma 2016
Fordelar og ulemper med vidareføring av Høyanger som eigen kommune 2016
Eide kommune 2016
Gjemnes kommune 2016
Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) 2015
Utredning av kommunestruktur i Numedal 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 2015
Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 2015
Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland 2015
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Sogn regionråd 2015
Kommunereformen og Nesset kommune 2015
Utredning av kommunestruktur i Midt-Troms 2015
Kommunereformen og Rauma kommune 2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre.
Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati
2015
Kommunereformen - Landkommunene Sunnmøre. Oppsummerende notat 2015
Kommunereformen og Vestnes kommune 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Tilleggsrapport om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner – alternativ 14 og 15 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 2015
Kommunereformen og Sunndal kommune 2015
Kommunereformen og Halsa kommune. Kan Halsa bestå som egen kommune? 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Sluttrapport 2015
Kommunereformen og Tingvoll kommune. Kan Tingvoll bestå som egen kommune? 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenestetilbud 2015
Kommunestrukturutredning Snillfjord, Hitra og Frøya Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 2015
Kommunestruktur på Nordmøre. Sluttrapport 2015
Kommunereformen og Hitra kommune. Kan Hitra bestå som egen kommune? 2015
Konsekvensar av samanslåing av Voss, Vik og Aurland 2015
Kommunereformen og Fræna kommune 2015
Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure 2015
Kommunereformen og Stordal kommune 2015
Gratangen og kommunereformen 2015
Drifts- og ressurskartlegging Ulvik herad 2015
Kommunesamanslåing i Bjørnefjord-regionen? 2015
Lavangen og kommunereformen 2015
Skolestruktur i Stange kommune 2014
Utfordringer og muligheter ved Froland skole 2014
Analyse av elevundersøkelsen og nasjonale prøver 2014
Utredning av kommunestruktur i Ofoten 2014
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 2014
Fremtidens ORKidé 2014
Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 2014
Ore skole i Farsund kommune 2014
Nordhordaland Kommunestruktur 2015 2014
Regional analyse Grenland 2013 2013
Evaluering av Lister barnevern 2013
Evaluering av Lister PPT 2013
Konsekvenser av mulig sammenslåing av Bjugn og Ørland kommuner 2013
Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren 2013
Ekstern organisasjons- og driftsgjennomgang av skole, barnehage og SFO 2013
Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune 2012
Analyse av barnehagesektoren i Nittedal kommune 2012
Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer 2012
Økonomiske effekter av to ulike alternativer for kommunesammenslåing i Grenland 2011
Utgreiing av kommunestruktur i Ryfylke 2011
Utredning av barnehagestruktur 2010
Mosvik og Inderøy 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Ulstein og Hareid kommuner 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing mellom Volda og Ørsta kommuner 2010
Bosetting av flyktninger 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Gudbrandsdal 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Mosseregionen 2010
Økonomiske effekter av en mulig kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2010
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Svart økonomi i bygge- og anleggsbransjen 2008
Produsentkartlegging 2008
Kontroll med bruk av skjønnsmidler barnehager i 2006 2008
Næringsanalyse for Innherred 2007