NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Bjørg Dalen