Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Trond Erik Lunder


Trond Erik Lunder er utdannet ph.d i samfunnsøkonomi fra NTNU i 2015, med cand.oecon fra Universitetet i Oslo i 2003. Han har arbeidet ved Telemarksforsking siden tidlig i 2004. Han har særlig arbeidet mye med barnehagereformen og barnehagefinansiering, med oppdrag både for kommuner og departement. Han har ellers arbeidet på flere forskningsprosjekter innen kommunaløkonomi, med statistiske analyser og bruk av KOSTRA-data som spesialfelt.

why are women unfaithful read reasons women cheat
unfaithful wife storyofcheating.com black women white men
viagra 2016 coupon interview-questions.sumedh.in printable coupons for viagra
coupons for prescriptions 1world2go.com viagra discount coupon

Aktive prosjekter:

Tittel
Evaluering av forsøksordning innenfor barnevernet  
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon
Rammeavtale Agder 2015-16
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser  
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Nudging mot klimavennlig matvalg  
Beregningsbistand og kvalitetssikring av tilskudd til private barnehager

Publiseringer:

  • Rapporter (37)
  • Vitenskapelige artikler (5)
  • Paper, kronikker m.m. (7)
Tittel Utgitt
Er det kun pølse som er fotballmat? 2016
Kostnader i barnehager 2014 2016
Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon 2016
Nasjonale satser til private barnehager i 2016 2015
Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 2015
Inntektssystemet i en ny kommunestruktur 2015
Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013 2014
Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 2014
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern 2013
Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 2013
Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon 2012
Hopning av levekårsulemper i storbyene 2012
Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 2011
Gullgraving i sandkassa? 2011
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 2011
Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 2010
Utgifter i barnehager 2010
Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Utgifter i barnehager 2010
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Satser og utmålt beløp. 2008
Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser 2008
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2005
Rammetilskuddendringer ved kommunesammenslåinger i Oppland 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Forsøket med øremerkede tilskudd - kan effekter spores i KOSTRA? 2004
Hva har forsøket med øremerkede tilskudd betydd for tjenestetilbud og lokaldemokrati? 2004
Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal 2004

Annen faglig aktivitet:

13.10.2015:

Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling.

why are women unfaithful read reasons women cheat
unfaithful wife storyofcheating.com black women white men
women who cheat dating site for married people why people cheat in relationships
viagra 2016 coupon interview-questions.sumedh.in printable coupons for viagra
15.10.2014: Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling
why are women unfaithful read reasons women cheat
why most women cheat wives cheat will my husband cheat again
women who cheat dating site for married people why people cheat in relationships
viagra 2016 coupon open printable coupons for viagra
16.06.2014: Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling
unfaithful wife storyofcheating.com black women white men
why most women cheat site will my husband cheat again
unfaithful wife storyofcheating.com black women white men
viagra 2016 coupon open printable coupons for viagra
prescription coupons interview-questions.sumedh.in viagra coupon card
01.10.2008:

Presentasjon av modellen for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager. Seminar arrangert av Fylkesmannen i Telemark for Telemarkskommunene.

unfaithful wife storyofcheating.com black women white men
viagra 2016 coupon open printable coupons for viagra
viagra 2016 coupon interview-questions.sumedh.in printable coupons for viagra
coupons for prescriptions viagra free coupon viagra discount coupon
27.08.2007: Welfare migration in Norway, paper presentert på IIPF Congress 2007 i Warwick
why are women unfaithful go reasons women cheat
coupon for prescriptions go printable viagra coupon
04.01.2007: Welfare migration in Norway - are welfare clients misled by municipal welfare benefit norms? Forskermøte for økonomer 2007.
why are women unfaithful husband cheat reasons women cheat
unfaithful wife why wives cheat on husbands black women white men
why most women cheat wives cheat will my husband cheat again
unfaithful wife why wives cheat on husbands black women white men
viagra 2016 coupon interview-questions.sumedh.in printable coupons for viagra
coupon for prescriptions go printable viagra coupon
coupons for prescriptions viagra free coupon viagra discount coupon
coupons for prescriptions viagra free coupon viagra discount coupon
15.11.2006: Ble tatt opp til doktorgradsprogram ved NTNU, institutt for samfunnsøkonomi
why most women cheat wives cheat will my husband cheat again
why most women cheat site will my husband cheat again
viagra 2016 coupon open printable coupons for viagra
coupon for prescriptions interview-questions.sumedh.in printable viagra coupon
09.11.2006: Gjennomgang av modellen for likeverdig behandling av offentlige og private barnehager. Seminar i regi av kunnskapsdepartementet.
women who cheat storyofcheating.com why people cheat in relationships
04.01.2006: Deltakelse på Forskermøtet for økonomer ved NHH, januar 2006
why are women unfaithful go reasons women cheat
unfaithful wife storyofcheating.com black women white men
women who cheat link why people cheat in relationships
coupons for prescriptions 1world2go.com viagra discount coupon
02.06.2005: Holdt et innlegg på Kommunedagene i Bø arrangert av Fylkesmannskontoret i Telemark. Tema var beregning av kommunal støtteplikt overfor private barnehager.
why most women cheat site will my husband cheat again
unfaithful wife storyofcheating.com black women white men
viagra 2016 coupon interview-questions.sumedh.in printable coupons for viagra
viagra 2016 coupon interview-questions.sumedh.in printable coupons for viagra
prescription coupons interview-questions.sumedh.in viagra coupon card
07.01.2005: Presentasjon av paperet "Er det bedre samsvar mellom politikernes budsjettprioriteringer og innbyggernes preferanser ved økt grad av rammefinansiering? Effekter av et forsøk." Forskermøtet for økonomer 2005
why are women unfaithful husband cheat reasons women cheat
why most women cheat wives cheat will my husband cheat again
viagra 2016 coupon open printable coupons for viagra
prescription coupons viagra discount coupons online viagra coupon card