Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Trond Erik Lunder


Trond Erik Lunder er utdannet ph.d i samfunnsøkonomi fra NTNU i 2015, med cand.oecon fra Universitetet i Oslo i 2003. Han har arbeidet ved Telemarksforsking siden tidlig i 2004. Han har særlig arbeidet mye med barnehagereformen og barnehagefinansiering, med oppdrag både for kommuner og departement. Han har ellers arbeidet på flere forskningsprosjekter innen kommunaløkonomi, med statistiske analyser og bruk av KOSTRA-data som spesialfelt.


women affair women who cheat on their husbands wives who cheat on husbands
infidelity in marriage go wife cheaters
infidelity in marriage go wife cheaters
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures

Aktive prosjekter:

Tittel
Rammeavtale kommunaløkonomisk dokumentasjon  
Marginalkostnader i kommunal tjenesteproduksjon
Rammeavtale Agder 2015-16
Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser  
Rammeavtale Telemark 2014
Nudging mot klimavennlig matvalg  

Publiseringer:

  • Rapporter (34)
  • Vitenskapelige artikler (4)
  • Paper, kronikker m.m. (7)
Tittel Utgitt
Nasjonale satser til private barnehager i 2016 2015
Kostnader i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016 2015
Inntektssystemet i en ny kommunestruktur 2015
Personalkostnader pr. plass i barnehagene, 2013 2014
Nasjonale satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 2014
Utgiftsutjevningen i inntektssystemet - Delkostnadsnøkkel for barnevern 2013
Kostnader i barnehager i 2012 og nasjonale satser for 2014 2013
Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 - revidert versjon 2012
Hopning av levekårsulemper i storbyene 2012
Analyse av kostnader i barnehagane i 2010 2011
Gullgraving i sandkassa? 2011
Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 2011
Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PIA 2010
Utgifter i barnehager 2010
Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Utgifter i barnehager 2010
Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager. 2009
Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Satser og utmålt beløp. 2008
Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser 2008
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Fastsetting av satser, utmåling av økonomisk sosialhjelp og vilkårsbruk i sosialtjenesten. 2006
Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat - Sluttrapport 2005
Økonomiske effekter av en kommunesammenslåing i Midt-Telemark 2005
Rammetilskuddendringer ved kommunesammenslåinger i Oppland 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Forsøket med øremerkede tilskudd - kan effekter spores i KOSTRA? 2004
Hva har forsøket med øremerkede tilskudd betydd for tjenestetilbud og lokaldemokrati? 2004
Økonomiske effekter av ulike alternativer for kommunesammenslåing i Midt- og Nord-Gudbrandsdal 2004

Annen faglig aktivitet:

15.10.2014: Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling
adult stories about sex adult baby girl stories adult babies punished stories
infidelity in marriage go wife cheaters
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures
16.06.2014: Forelesning ved Høgskolen i Telemark om barnehagefinansiering. Masterprogram for Myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures
01.10.2008:

Presentasjon av modellen for beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager. Seminar arrangert av Fylkesmannen i Telemark for Telemarkskommunene.

adult stories about sex tolobel.com adult babies punished stories
adult stories about sex read adult babies punished stories
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures
27.08.2007: Welfare migration in Norway, paper presentert på IIPF Congress 2007 i Warwick
women affair love affairs with married men wives who cheat on husbands
masterbation classes sex stories open free adult book store stories pictures
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures
04.01.2007: Welfare migration in Norway - are welfare clients misled by municipal welfare benefit norms? Forskermøte for økonomer 2007.
women affair love affairs with married men wives who cheat on husbands
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures
15.11.2006: Ble tatt opp til doktorgradsprogram ved NTNU, institutt for samfunnsøkonomi
mothers sex stories tolobel.com celeb beast sex stories
infidelity in marriage tracyawheeler.com wife cheaters
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures
09.11.2006: Gjennomgang av modellen for likeverdig behandling av offentlige og private barnehager. Seminar i regi av kunnskapsdepartementet.
mothers sex stories site celeb beast sex stories
04.01.2006: Deltakelse på Forskermøtet for økonomer ved NHH, januar 2006
women affair love affairs with married men wives who cheat on husbands
adult stories about sex read adult babies punished stories
infidelity in marriage tracyawheeler.com wife cheaters
masterbation classes sex stories open free adult book store stories pictures
02.06.2005: Holdt et innlegg på Kommunedagene i Bø arrangert av Fylkesmannskontoret i Telemark. Tema var beregning av kommunal støtteplikt overfor private barnehager.
women affair love affairs with married men wives who cheat on husbands
mothers sex stories tolobel.com celeb beast sex stories
infidelity in marriage go wife cheaters
dirty adult stories malayalam pdf sex stories tween girls tribb sex stories
masterbation classes sex stories tolobel.com free adult book store stories pictures
07.01.2005: Presentasjon av paperet "Er det bedre samsvar mellom politikernes budsjettprioriteringer og innbyggernes preferanser ved økt grad av rammefinansiering? Effekter av et forsøk." Forskermøtet for økonomer 2005
adult stories about sex adult baby girl stories adult babies punished stories