NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Heidi Haukelien


Heidi Haukelien er sosialantropolog med hovedfag fra Universitetet i Oslo og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som forsker siden 2000, og vært opptatt av problemstillinger spesielt knyttet til forholdet mellom politikk, styring og fagutøvelse. Hun har gjennomført en rekke prosjekter som innebærer feltarbeid og deltakelse på ulike nivå i endringsprosesser i sykehus og kommunale helsetjenester. Hun interesserer seg også for forholdet mellom de ulike forvaltningsnivåene, og hva som er vilkårene for et bærekraftig lokaldemokrati (likhet, likeverd, autonomi, myndighet og ansvar).  Av aktuelle prosjekter kan nevnes deltakelse i makt- og demokratiutredningen der hun var medforfatter i ”Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten” (2002). Sammen med Halvard Vike har hun evaluert kompetansehevingsprosjektet EVUK (oppdragsgiver: helsedirektoratet). Prosjektet identifiserer de nødvendige betingelsene for at kommunene skal kunne bygge opp og ta i bruk kompetanse i helse- og omsorgssektoren – et tema med relevans til den pågående Samhandlingsreformen.

Hun disputerte i august 2013 med avhandlingen Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen.


For tiden jobber hun blant annet med et prosjekt på oppdrag fra Oslofjordfondet der det søkes svar på hva som skal til for å øke verdiflyt og samarbeid på tvers av institusjonelle grenser i eldreomsorgen. Hun gjør for tiden også feltarbeid på Modum Bad psykiatriske sykehus. Feltarbeidet innebærer deltakende observasjon på alle klinikkenss avdelinger. Den overordnede problemstillingen knytter seg til kontekstens betydning for gjennvinning av helse.


how much is a abortion pill go after abortion pill
read the morning after pill online
late term abortion cost of abortion the cost of an abortion
website click here abortion pill brooklyn
redirect read what is abortion pill

Aktive prosjekter:

Tittel
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
Evaluering av brukerstyrte sentra
Innovasjon knyttet til organisering, oppgaver og ansvar
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Nudging mot klimavennlig matvalg
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen

Publiseringer:

  • Rapporter (19)
  • Vitenskapelige artikler (3)
  • Bøker (1)
  • Paper, kronikker m.m. (14)
Tittel Utgitt
Maktens samvittighet 2002

Annen faglig aktivitet:

01.09.2011: Vararepresentant for Styret ved Telemarksforsking
how much is a abortion pill online after abortion pill
how is an abortion performed abortion pill effects procedure for abortion pill
link how much for an abortion pill different types of abortion
about the abortion pill about abortions online
11.04.2011: Foredrag ved lederutdanning. Handelshøyskolen BI, Modum kommune
how is an abortion performed how an abortion works procedure for abortion pill
risk of abortion pill how abortion works online
redirect how is abortion done what is abortion pill
01.03.2011: Anmeldelse av antologi: Dahlgren og Ljunggren (red.) Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet. I Norsk Antropologisk Tidsskrift 01/2011
redirect read what is abortion pill
01.02.2011:

Velferdsmysteriet. Kronikk i LO-Aktuelt nr.5/2011

read pregnancy abortion online
website click here abortion pill brooklyn
click website buy mifepristone misoprostol
21.01.2011:

Velferdsmysteriet. Kronikk i Dagens Næringsliv 21.01.11

abortion pill las vegas open where to buy abortion pill
20.01.2011:

Konferanse på Litteraturhuset i forbindelse med rapporten Frihet til likeverd

click abortion pill bleeding click here
17.01.2011:

Velferdsmysteriet. Debatt på Litteraturhuset i forbindelse med utgivelse av rapporten Frihet til Likeverd. Oppdragsgiver KS

how much is a abortion pill online after abortion pill
click website buy mifepristone misoprostol
about the abortion pill abortion pill new york online
26.11.2010:

Paper på NEON-konferanse i Bodø. Additiv reformering.

how much is a abortion pill online after abortion pill
how much is a abortion pill go after abortion pill
how is an abortion performed how effective is the abortion pill procedure for abortion pill
click redirect click here
abortion pill las vegas all about abortion where to buy abortion pill
health risks of abortion where can you find abortion pills how to use the abortion pill
where do i get abortion pills click abortion pill procedure video
about the abortion pill about abortions online
20.10.2010:

Undervisning om velferd for 2. års sykepleierstudenter HiB.

late term abortion medication abortion the cost of an abortion
how is an abortion performed abortion pill effects procedure for abortion pill
how is an abortion performed how effective is the abortion pill procedure for abortion pill
how is an abortion performed abortion pill effects procedure for abortion pill
website online abortion pill brooklyn
abortion pill las vegas read here where to buy abortion pill
where do i get abortion pills early pregnancy abortion abortion pill procedure video
06.09.2010:

Foredrag videreutdanning i geriatri, avdeling for helse- og sosialfag HiT.

how much is a abortion pill go after abortion pill
how is an abortion performed abortion pill effects procedure for abortion pill
link online different types of abortion
abortion pill las vegas all about abortion where to buy abortion pill
about the abortion pill about abortions online
05.11.2009:

Foredrag på konferanse arrangert av Rikskonsertene: Kulturkunnskap i en kunnskapskultur.

abortion misoprostol redirect family planning center
abortion misoprostol abortion pills for sale family planning center
website click here abortion pill brooklyn
about the abortion pill abortion pill new york online
03.11.2009:

Deltatt med paper på nettverskkonferansen Norske Rom, arrangert av Universitetet i Bergen.

tittel: Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten

late term abortion online the cost of an abortion
where do i get abortion pills early pregnancy abortion abortion pill procedure video
about the abortion pill abortion pill side effects after first pill online
03.03.2009:

2.utgave av Mellom mennesker og samfunn (Brodkorb og Rugkåsa red.) Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk.

how is an abortion performed how an abortion works procedure for abortion pill
website online abortion pill brooklyn
click abortion pill bleeding click here
15.12.2007: - I velferdsstatens randsone. Evaluering av Boteam Porsgrunn 2007. Rapport 1.2008. Høgskolen i Telemark.
how much is a abortion pill online after abortion pill
how is an abortion performed abortion pill effects procedure for abortion pill
website online abortion pill brooklyn
click link click here
health risks of abortion where can you find abortion pills how to use the abortion pill
where do i get abortion pills click abortion pill procedure video
15.08.2007: - Velferd ved reisens slutt. Haukelien, H og Vike, H. Rapport for Norsk Sykepleierforbund 2007
read pregnancy abortion online
late term abortion medication abortion the cost of an abortion
click link click here
15.05.2007: - DUS - Den unge scenen. En evaluering. Haukelien, H. 2007. Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget.
read pregnancy abortion online
click website buy mifepristone misoprostol
redirect read what is abortion pill
where do i get abortion pills online abortion pill procedure video
01.12.2006: - Norsk på nytt. En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen? Haukelien, H. 2006. Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget.
how much is a abortion pill go after abortion pill
click link click here
15.11.2004: - Kvinnelig bemanning. Om vilkårene for fagutøvelse og kvalitet i pleie- og omsorgsyrkene. Bakken, R., Haukelien, H. Løyland, K. Vike, H.
abortion misoprostol abortion pill for sale online family planning center
how is an abortion performed how effective is the abortion pill procedure for abortion pill
link online different types of abortion
website click here abortion pill brooklyn
click link click here
15.02.2002: - Anmeldelse for Norsk Antropologisk Tidsskrift av boken "Sundhedsplejerske-institutionens dannelse. En kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af velfærdsstatens embedsværk". (502 s.)Københavns Universitetet 2001. Av Henriette Buus.
abortion misoprostol abortion pills for sale family planning center
link online different types of abortion
click link click here
click website buy mifepristone misoprostol
13.09.2001: - Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Bakken,R., Brinchmann, A., Haukelien, H. Kroken, R. Og Vike, H.Gyldendal Akademiske forlag.
link online different types of abortion
risk of abortion pill how abortion works online
click redirect click here
31.05.2000: - Velferd i Mellom mennesker og samfunn (2001). Lærebok for helse- og sosialfaghøyskoler. Brodtkorb, E. Norvoll, R., Rugkåsa, M. (red.) Gyldendal akademisk
how is an abortion performed how effective is the abortion pill procedure for abortion pill
how is an abortion performed how effective is the abortion pill procedure for abortion pill
redirect how is abortion done what is abortion pill