NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Heidi Haukelien


Heidi Haukelien er sosialantropolog med hovedfag fra Universitetet i Oslo og doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som forsker siden 2000, og vært opptatt av problemstillinger spesielt knyttet til forholdet mellom politikk, styring og fagutøvelse. Hun har gjennomført en rekke prosjekter som innebærer feltarbeid og deltakelse på ulike nivå i endringsprosesser i sykehus og kommunale helsetjenester. Hun interesserer seg også for forholdet mellom de ulike forvaltningsnivåene, og hva som er vilkårene for et bærekraftig lokaldemokrati (likhet, likeverd, autonomi, myndighet og ansvar).  Av aktuelle prosjekter kan nevnes deltakelse i makt- og demokratiutredningen der hun var medforfatter i ”Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten” (2002). Sammen med Halvard Vike har hun evaluert kompetansehevingsprosjektet EVUK (oppdragsgiver: helsedirektoratet). Prosjektet identifiserer de nødvendige betingelsene for at kommunene skal kunne bygge opp og ta i bruk kompetanse i helse- og omsorgssektoren – et tema med relevans til den pågående Samhandlingsreformen.

Hun disputerte i august 2013 med avhandlingen Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen.


For tiden jobber hun blant annet med et prosjekt på oppdrag fra Oslofjordfondet der det søkes svar på hva som skal til for å øke verdiflyt og samarbeid på tvers av institusjonelle grenser i eldreomsorgen. Hun gjør for tiden også feltarbeid på Modum Bad psykiatriske sykehus. Feltarbeidet innebærer deltakende observasjon på alle klinikkenss avdelinger. Den overordnede problemstillingen knytter seg til kontekstens betydning for gjennvinning av helse.


click here go website
click here go website
open how to catch a cheat redirect
why people cheat in marriage cheaters click here
reasons women cheat on their husbands online how to cheat on my husband
why are women unfaithful dating a married woman cheat women

Aktive prosjekter:

Tittel
Undersøkelse av sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen
Evaluering av brukerstyrte sentra
Innovasjon knyttet til organisering, oppgaver og ansvar
Mer enn bolig. Evaluering av botilbud for boststedsløse i Kristiansand kommune
Kontekstens betydning i psykiatrisk behandling
Nudging mot klimavennlig matvalg
Opplevelseskortet i Møre og Romsdal
Institusjonell innovasjon i eldreomsorgen

Publiseringer:

  • Rapporter (19)
  • Vitenskapelige artikler (3)
  • Bøker (1)
  • Paper, kronikker m.m. (14)
Tittel Utgitt
Maktens samvittighet 2002

Annen faglig aktivitet:

01.09.2011: Vararepresentant for Styret ved Telemarksforsking
click here how to cheat wife website
i cheated on my husband read go
i cheated on my husband read go
why people cheat in marriage open click here
all wife cheat why wives cheat on husbands read
11.04.2011: Foredrag ved lederutdanning. Handelshøyskolen BI, Modum kommune
women that cheat women affair women affair
i cheated on my husband read go
01.03.2011: Anmeldelse av antologi: Dahlgren og Ljunggren (red.) Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet. I Norsk Antropologisk Tidsskrift 01/2011
click here go website
go the unfaithful husband reasons why married men cheat
read click why do men have affairs
open how to catch a cheat redirect
online click I cheated on my boyfriend
all wife cheat cheat on wife read
percent of women that cheat married affairs sites how many men have affairs
01.02.2011:

Velferdsmysteriet. Kronikk i LO-Aktuelt nr.5/2011

click here go website
go women affairs reasons why married men cheat
i cheated on my husband read go
open women cheat redirect
all wife cheat why wives cheat on husbands read
21.01.2011:

Velferdsmysteriet. Kronikk i Dagens Næringsliv 21.01.11

go women affairs reasons why married men cheat
women that cheat women affair women affair
i cheated on my husband infidelity go
i cheated on my husband infidelity go
open my husband cheated redirect
my husband cheated i cheated on my husband click here
online why wives cheat on husbands most women cheat
20.01.2011:

Konferanse på Litteraturhuset i forbindelse med rapporten Frihet til likeverd

women that cheat women affair women affair
women that cheat women affair women affair
i cheated on my husband read go
open how to catch a cheat redirect
reasons women cheat on their husbands why women cheat with married men how to cheat on my husband
all wife cheat signs of a cheater read
17.01.2011:

Velferdsmysteriet. Debatt på Litteraturhuset i forbindelse med utgivelse av rapporten Frihet til Likeverd. Oppdragsgiver KS

i cheated on my husband read go
open how to catch a cheat redirect
open women cheat redirect
open how to catch a cheat redirect
my husband cheated i cheated on my husband click here
why are women unfaithful I cheated on my girlfriend cheat women
26.11.2010:

Paper på NEON-konferanse i Bodø. Additiv reformering.

click here go website
go the unfaithful husband reasons why married men cheat
i cheated on my husband read go
why people cheat in marriage married men cheat with men click here
why people cheat in marriage open click here
reasons women cheat on their husbands online how to cheat on my husband
dating a married man why do guys cheat cheat on my husband
read here read here click
women cheat husband online click here
20.10.2010:

Undervisning om velferd for 2. års sykepleierstudenter HiB.

click here read here website
click here how to cheat wife website
go reason why husband cheat reasons why married men cheat
go women affairs reasons why married men cheat
why people cheat in marriage open click here
reasons women cheat on their husbands online how to cheat on my husband
online how to cheat wife I cheated on my boyfriend
why are women unfaithful dating a married woman cheat women
women that cheat married affairs sites online
06.09.2010:

Foredrag videreutdanning i geriatri, avdeling for helse- og sosialfag HiT.

go reason why husband cheat reasons why married men cheat
i cheated on my husband read go
open how to catch a cheat redirect
why people cheat in marriage open click here
reasons women cheat on their husbands online how to cheat on my husband
05.11.2009:

Foredrag på konferanse arrangert av Rikskonsertene: Kulturkunnskap i en kunnskapskultur.

click here how to cheat wife website
i cheated on my husband infidelity go
why people cheat in marriage open click here
signs of infidelity My husband cheated on me why men cheat
why are women unfaithful dating a married woman cheat women
women that cheat cheat on wife online
percent of women that cheat married affairs sites how many men have affairs
03.11.2009:

Deltatt med paper på nettverskkonferansen Norske Rom, arrangert av Universitetet i Bergen.

tittel: Nettverk og forpliktelser i velferdsstaten

click here go website
click here how to cheat wife website
go women affairs reasons why married men cheat
why people cheat in marriage open click here
why people cheat in marriage open click here
reasons women cheat on their husbands married cheaters how to cheat on my husband
read here unfaithful wives click
03.03.2009:

2.utgave av Mellom mennesker og samfunn (Brodkorb og Rugkåsa red.) Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk.

click here read here website
women that cheat women affairs women affair
women that cheat married men cheat women affair
i cheated on my husband go go
read click why do men have affairs
dating a married man redirect cheat on my husband
15.12.2007: - I velferdsstatens randsone. Evaluering av Boteam Porsgrunn 2007. Rapport 1.2008. Høgskolen i Telemark.
go women affairs reasons why married men cheat
go reason why husband cheat reasons why married men cheat
i cheated on my husband read go
i cheated on my husband read go
open women cheat redirect
reasons women cheat on their husbands married cheaters how to cheat on my husband
all wife cheat why wives cheat on husbands read
15.08.2007: - Velferd ved reisens slutt. Haukelien, H og Vike, H. Rapport for Norsk Sykepleierforbund 2007
women that cheat married men cheat women affair
i cheated on my husband read go
why people cheat in marriage open click here
15.05.2007: - DUS - Den unge scenen. En evaluering. Haukelien, H. 2007. Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget.
go women affairs reasons why married men cheat
read why do husband cheat why do men have affairs
open how to catch a cheat redirect
open women cheat redirect
open women cheat redirect
why people cheat in marriage married men cheat with men click here
why people cheat in marriage open click here
signs of infidelity click here why men cheat
reasons women cheat on their husbands online how to cheat on my husband
all wife cheat signs of a cheater read
wife cheated why husband cheat on their wife why women cheat on men they love
01.12.2006: - Norsk på nytt. En evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen? Haukelien, H. 2006. Norsk Kulturråd i kommisjon hos Fagbokforlaget.
click here go website
open my husband cheated redirect
online how to cheat wife I cheated on my boyfriend
all wife cheat cheat on wife read
why are women unfaithful my boyfriend cheated on me with a guy cheat women
women that cheat married affairs sites online
dating a married man redirect cheat on my husband
wife cheated read here why women cheat on men they love
online women who want to cheat most women cheat
15.11.2004: - Kvinnelig bemanning. Om vilkårene for fagutøvelse og kvalitet i pleie- og omsorgsyrkene. Bakken, R., Haukelien, H. Løyland, K. Vike, H.
click here read here website
i cheated on my husband read go
why people cheat in marriage cheaters click here
why people cheat in marriage married men cheat with men click here
signs of infidelity click here why men cheat
all wife cheat why wives cheat on husbands read
why are women unfaithful dating a married woman cheat women
percent of women that cheat married affairs sites how many men have affairs
15.02.2002: - Anmeldelse for Norsk Antropologisk Tidsskrift av boken "Sundhedsplejerske-institutionens dannelse. En kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af velfærdsstatens embedsværk". (502 s.)Københavns Universitetet 2001. Av Henriette Buus.
open how to catch a cheat redirect
reasons women cheat on their husbands why women cheat with married men how to cheat on my husband
reasons women cheat on their husbands why women cheat with married men how to cheat on my husband
women that cheat cheat on wife online
online cheaters caught most women cheat
13.09.2001: - Maktens samvittighet. Om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten. Bakken,R., Brinchmann, A., Haukelien, H. Kroken, R. Og Vike, H.Gyldendal Akademiske forlag.
click here read here website
go women affairs reasons why married men cheat
women that cheat women affairs women affair
i cheated on my husband go go
open how to catch a cheat redirect
all wife cheat signs of a cheater read
women that cheat married affairs sites online
31.05.2000: - Velferd i Mellom mennesker og samfunn (2001). Lærebok for helse- og sosialfaghøyskoler. Brodtkorb, E. Norvoll, R., Rugkåsa, M. (red.) Gyldendal akademisk
go women affairs reasons why married men cheat
i cheated on my husband infidelity go
signs of infidelity click here why men cheat
wife cheated why do guys cheat why women cheat on men they love
percent of women that cheat wifes who cheat how many men have affairs