NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Lars Håkonsen


read abortion clinics chicago il online
abortion misoprostol redirect family planning center
health risks of abortion where can you find abortion pills how to use the abortion pill
about the abortion pill abortion pill new york online

Aktive prosjekter:

Tittel
Endret inntektssystem etter kommunereformen - uten ferdig kart
Rammeavtale Agder 2015-16
Nytt tilskudd til private barnehager
Ressurskrevende tjenester - omfang og kostnader
Analyse av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser
Diverse oppdrag kommuneøkonomi 2014
Rammeavtale Telemark 2014

Publiseringer:

  • Rapporter (35)
  • Vitenskapelige artikler (10)
  • Paper, kronikker m.m. (1)
Tittel Utgitt
Finansiering av ikke-kommunale barnehager 2014
Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling 2013
Kulturutgifter i kommunene 2012
Er øremerking treffsikkert? 2011
Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? 2010
Kostnadsutviklingen i det kommunale barnevernet 2010
Innlemming av barnehagetilskuddet i det kommunale inntektssystemet 2010
Klimakutt i Grenland Fase 2 2010
Statlig styring og finansiering av kommunale miljøvernoppgaver 2009
Miljøoppgaver i kommunenes utgiftsutjevning 2009
Evaluering av Bokavtalen 2009
Noen vurderinger omkring Notodden Lufthavn 2008
Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren 2008
Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie 2007
Evaluering av integreringstilskuddet: Flyktningenes rammetilskudd 2006
Vurdering av alternative skattegrunnlag for friere lokal beskatningsrett 2005
Evaluering av forsøk med øremerkede tilskudd 2005
Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? 2004
Forsøket med øremerkede tilskudd - kan effekter spores i KOSTRA? 2004
Hva har forsøket med øremerkede tilskudd betydd for tjenestetilbud og lokaldemokrati? 2004
Problemer og muligheter! 2004
Autonomi, ansvar og legitimitet i lokalpolitikken 2004
Child care subsidies and economic efficiency 2003
Tjenesteproduksjon og folkestyre 2003
Beskrivende statistikk for kommunene i 20-kommuners forsøket 2003
Spørreundersøkelser omkring 20-kommuners forsøket 2002
A closer look at general equilibrium effects on labour supply from trade restrictions 2002
The effiency of production subsidies versus tariffs in supporting domestic production 2002
Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom i offentlig og privat sektor 2001
Up or down? On Green Taxes` Effect on the Excess Burden 2001
Kostnader ved regulering av norske klimagassutslipp 2000
Norske kommuners prioritering mellom ulike tjenester 2000
Statlig styring av norske kommuner 2000
Statlig styring av kommunene 2000
International Trade in Agricultural Products 1999

Annen faglig aktivitet:

10.11.2001: Innføring i samfunnsøkonomi, HiT
how much is a abortion pill online after abortion pill
read pregnancy abortion online
link how much for an abortion pill different types of abortion
10.01.2001: Foredrag, KS-Sør-Trøndelag, tema: Statlig styring av kommunene
how much is a abortion pill go after abortion pill
read pregnancy abortion online
how is an abortion performed how effective is the abortion pill procedure for abortion pill
website online abortion pill brooklyn
click website buy mifepristone misoprostol
abortion pill las vegas all about abortion where to buy abortion pill