Foto Hans Martin Nysæter / Destinasjon Trysil

Med sykkel til suksess

mai 28, 2019Evalueringer og utredninger Regional utvikling

Trysil har opplevd økt attraktivitet og god vekst både når det gjelder folketall, næringsutvikling og for reiselivet etter at de satte i gang en stor satsing på sykkel, med ambisjon om å bli Nordens ledende sykkeldestinasjon.

Trysil kommune har gjennom en årrekke hatt som mål å snu folketallsnedgangen, skape flere helårs arbeidsplasser og bli en helårs destinasjon.

Det har vært gjennomført en rekke prosjekter de siste årene for å prøve å nå disse målene, og som til slutt, i 2013, ledet fram til en felles enighet om å satse på sykling. Siden byggestart i 2014 har de satset i underkant av 20 millioner kroner med ambisjon om å bli Nordens ledende sykkeldestinasjon.

Selv om vi bare er ved starten av 2019 viser analysene våre at Trysil er på god vei til å nå målene som er satt, under forutsetning av at de oppnår den samme veksten de neste to årene som den de har hatt fra 2013 til 2018.

Hovedkonklusjonen er at det har skjedd et positivt skifte i arbeidsplassutviklingen i Trysil de siste tre årene. Det har blitt høyere næringsattraktivitet i Trysil. Det har vært spesielt god vekst i antall lønnstakere på sommerstid. Dette har også bidratt vesentlig til bedre flyttetall og befolkningsutvikling. Trysil har også hatt positiv bostedsattraktivitet de siste tre årene.

Hva som skyldes sykkelsatsingen, er vanskelig å isolere fullstendig. Resultatene kommer etter systematisk langsiktig arbeid, hvor sykkelsatsingen ble hovedstrategien.

Skal Trysil lykkes med videre vekst med sykkel som utviklingsmotor, blir det viktig å fornye seg, å stadig kunne tilby nye attraksjoner, slik at omdømmet som sykkeldestinasjon nummer 1 kan opprettholdes. Videre er det åpenbart at det potensielt ligger en del konflikter mellom sykkelsatsingen og grunneierne.  Dette må tas på høyeste alvor framover, både for å redusere slitasje på natur og kulturminner og for å unngå brukskonflikter mellom vandrere, jegere og syklister.

En satsing på sentrum som både besøksmål og bosted vil kunne sette Trysil ytterligere på kartet som et sted for unike opplevelser, som ikke kan kopieres av andre. Det vil også redusere mulige konflikter mellom næringsdrivende i sentrum og i Trysilfjell.