Med motvind som fremdrift i Agder

januar 20, 2014 Kommunal og regional utvikling

Østre Agder scorer ikke så godt på årets Nærings NM. Også på flere andre områder knyttet til regional utvikling, peker pilene feil vei. Med bred deltakelse fra regionens kommuner og fra næringslivet selv, håper regionen nå å bruke motvind som fremdrift for befolkningsvekst og næringsutvikling. Telemarksforsking er faglig partner og tilrettelegger for arbeidet.

– Vi er helt avhengig av at næringslivet deltar og legger minst en hånd på rattet. Nå håper vi de tar utfordringen og møter opp på de åpne samlingene vi inviterer til gjennom vinteren og våren, sier næringssjef i Risør kommune, Kamilla Solheim. Hun er prosjektansvarlig for samarbeidet som nå har startet opp for en felles strategisk næringsplan for kommunene Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad, Risør og Åmli. Det er disse kommunene som utgjør Østre Agder samarbeidet. Samarbeidet ville bare for få år siden vært ganske utenkelig. Nå er det blitt mulig ut fra en erkjennelse om at kommunene er i samme båt med svak befolkningsvekst og liten grad av nyskaping i næringslivet.

Telemarksforsking har rigget et prosjekt for regionen på to bein. Det ene består av en faglig utredning og det andre av en deltakerbasert prosess. Arbeidet startet for alvor opp denne måneden med et todagers arbeidsmøte for de berørte kommunenes næringsansvarlige (bilde). – Vi kalte denne samlingen et «workshopinar», forklarer Telemarksforskings mann i prosjektet, Lars U. Kobro.
– Vi legger vekt både på faglige foredrag og aktive arbeidsøkter, forklarer han videre, derfor er dette både workshop og seminar.

Onsdag 29. januar inviteres det til et åpent seminar på Bokhotellet i Tvedestrand. Der vil Telemarksforsking presentere en fersk attraksjonsanalyse hvor det denne gangen legges vekt på arbeidsplassattraksjon. – Rapporten fra Telemarksforskning blir et viktig faktagrunnlag som viser oss hvor vinden blåser, og dermed også et nyttig grunnlag for å treffe de beslutninger som må til for å oppnå det vi ønsker av vekst og utvikling de nærmeste 10 – 15 årene, sier Solheim. Vi håper derfor at mange næringsaktører kommer og lener seg skikkelig mot ripa, slik at seilasen videre mot en god næringsstrategi for regionen, blir både stø og stabil, sier Solheim til slutt.