Line Elise Holmboe Line Elise Holmboe

Line har begynt hos oss!

november 27, 2023

I begynnelsen av november begynte Line Elise Holmboe som forsker ved Telemarksforsking. Vi har intervjuet henne etter noen uker på jobb.

Kan du fortelle litt om din fagbakgrunn – hva har du jobbet med tidligere?

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn innenfor kunst og kultur hvor formidling og ledelse står sentralt. De siste årene har jeg vært stipendiat på OsloMet. Jeg leverte avhandlingen min på emnet litteraturpolitikk en drøy uke før jeg begynte her på Telemarksforsking. Jeg har også vært daglig leder for BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (i dag BO: Billedkunstnerne i Oslo). Kultursosiologiske studier av litteratur- og billedkunstfeltet går som en rød tråd gjennom mitt arbeidsliv og studieløp.

 

Kan du fortelle om doktorgradsprosjektet ditt?

Doktorgradsavhandlingen min handler om forleggeres praksis omkring statens innkjøpsordning for litteratur. Veldig mange boktitler som kommer ut på norsk beregnet for allmenmarkedet har mottatt betydelig statlig støtte. Dette gjelder bøker for barn og voksne, sakprosa og skjønnlitteratur. Det er grunn til å tro at litteraturfeltet i Norge hadde sett helt annerledes ut dersom vi ikke hadde hatt en omfattende statlig støtte til litteratur helt siden 1960-tallet.

Avhandlingen tar for seg forleggerens perspektiv. Forleggere er nøkkelaktører i ordningen, som binder sammen store deler av feltet. Ordningen utgjør et alternativ til markedskreftene, en viktig grunnstein i forleggeres muligheter til å finansiere utgivelser. Studien gir ny kunnskap om litteraturpolitikk i praksis, om samarbeidet mellom statlig litteraturpolitikk og private nærlingslivsaktører som omsetter politikk til bøker vi kan finne i bokhandel og bibliotek.

 

Hva skal du jobbe med på Telemarksforsking framover?

Akkurat nå jobber jeg med et morsomt prosjekt for Norsk Filminstitutt om innholdsmangfold i norsk film. Jeg ser frem til å fortsette å jobbe med kulturpolitiske spørsmål i jobben på Telemarksforsking, men har også gryende forskningsinteresser utover kunst og kulturfeltene. Samarbeid mellom private og offentlige instanser er for eksempel noe som opptar meg og som jeg mener burde synliggjøres. Debatten har en tendens til å bli polarisert og handle om enten – eller, men hele samfunnet vårt er skrudd sammen av en sameksistens og en tett kobling mellom privat og offentlig, av gjensidige avhengighetsforhold.

 

Hva slags prosjekter synes du det er spesielt interessant å jobbe med?

Jeg liker å jobbe med mennesker – intervjue folk og se ting fra enkeltaktørers perspektiv, og forsøke å se en sak fra flere sider og sette ord på nyansene. Jeg er en kvalitativt basert forsker med interesse for kunsten i samfunnet. Kunsten blir jeg aldri ferdig med.

 

Hva er du mest spent på i din nye jobb her?

Tilværelsen som oppdragsforsker er jo ny for meg. Her er det mange koder å knekke i tiden fremover. Jeg er spent på å komme enda mer i gang med samarbeid med nye kolleger som jeg bare har lest arbeidene til og truffet på konferanser tidligere. Jeg er veldig glad for å være en del av dette gode kollegiet med så mange flinke folk.