Foto: Kristopher Roller / Unsplash

Læring av feilslåtte innovasjoner

desember 12, 2019Vitenskapelig arbeid Kommunal- og velferdsforsking

Aastvedt og Sørensen fra Telemarksforsking med ny artikkel

Charlotte Sørensen og Ailin Aastvedts artikkel «Læring av feilslåtte innovasjoner» setter fokus på, at det først er i ettertid vi kan vite om en innovasjon blir vellykket eller mislykket.

Formålet med artikkelen er å vise at innovasjon er en prosess og ikke kun et vellykket resultat eller en fruktbar ideologi. Ved å belyse en feilslått innovasjon viser de at vi har vel så mye å lære av feilslåtte innovasjoner som av vellykkede. Forfatterne illustrerer dette gjennom «Terra-saken», som et eksempel på en feilslått innovasjon. «Terra-saken» er en velkjent skandalen fra norsk kommunesektor, hvor åtte norske kommuner utfordret lovverket på en kreativ måte for å kunne låne penger til finansielle plasseringer. Det endte med store negative konsekvenser for disse kommunenes økonomiske situasjon og tjenestetilbud. «Terra-saken» var et resultat av en oppfordring fra sentrale myndigheter samtidig som finansproduktene, som ble presentert, representerte nye og moderne produkter i kommunenes finansforvaltning.

I dag er innovasjon et slikt magisk og forførende begrep, som myndighetene mener skal løse alle samfunnets utfordringer. Artikkelen viser hvordan myndighetenes ønske om å skape mer innovasjon kan også få negative konsekvenser.

 

Artikkelen kan du lese her

Forfatterne holder også foredrag om temaet, og presentasjonen fra 9.12.19 på den nasjonale konferansen til NKK finner du her.