Kulturrikets tilstand 2019 arrangeres 24. oktober

august 29, 2019Utviklingsprosjekter og prosessledelse Kulturforsking

Plan og praksis – blir det mer og bedre kultur av planer?

Kulturrikets tilstand arrangeres i samarbeid med USN og finner sted på Nasjonalbiblioteket torsdag 24. oktober 2019. Konferansen er en kulturpolitisk aktuell, faglig forankret og utadrettet møteplass for kunnskapsbasert og populær formidling på feltet, uavhengig av interesseorganisasjoner og offentlig kulturforvaltning.

Årets tema er planlegging av/for kultur på flere nivå. Vi har invitert kulturministeren, kulturforskere, representanter fra lokal og regional forvaltning og aktører fra kunstfeltene for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til dette temaet. Hvordan forholder feltet seg til kulturplaner på lokalt, regionalt, statlig og av og til supranasjonalt nivå? Hvordan planlegger man for kultur i en ny fylkeskommune? Hva skjer hvis man ikke legger kulturplaner? Hvor(dan) skapes kulturens kraft?

Programmet kommer snart.

Pris: 950,- inkl. mva

Meld deg på her.

Se også vårt FB-arrangement.